Bibel 2000 (B2000)
76

Psalm 76

761För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.

2Gud är känd i Juda,

hans namn är stort i Israel.

3

76:3
Ps 48:3
76:3 Salem Äldre namn för Jerusalem; jfr 1 Mos 14:18.I Salem står hans hydda,

på Sion hans boning.

4

76:4
Ps 46:10+
76:4 Efter denna vers liksom efter v. 10 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Där bröt han sönder de blixtrande pilarna,

sköldar och svärd, alla krigets redskap.

576:5 de uråldriga bergen Med Septuaginta; MT har »rovbergen«.Fruktansvärd är du,

väldigare än de uråldriga bergen.

6Modiga män blev plundrade,

de hade fallit i sömn,

ingen krigare kunde lyfta sin hand.

7Vid ditt rytande, Jakobs Gud,

föll häst och ryttare i dvala.

8

76:8
Nah 1:6
Fruktansvärd är du,

vem kan hålla stånd mot din vrede?

9Ditt domslut förkunnar du från himlen,

jorden förfäras och tystnar,

10när Gud reser sig till dom

för att rädda alla betryckta på jorden.

11Du stävjar människors vrede,

kuvar den vrede som återstår.

12

76:12
Ps 65:2+
Ge löften åt Herren, er Gud, och infria dem,

må alla grannfolk ge gåvor i fruktan.

13Han slår ner furstarnas mod,

fruktansvärd är han för jordens kungar.