Bibel 2000 (B2000)
75

Psalm 75

751För körledaren. En psalm av Asaf, en sång.

2Vi tackar dig, Gud,

vi tackar dig och åkallar ditt namn,

vi berättar om dina under.

3»Jag väljer min tid,

jag fäller en rättvis dom.

4Om jorden bävar med alla som bor där,

är det jag som ger dess pelare stadga.«

5Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod!

och till de gudlösa: Lyft inte hornen!

6Lyft inte era horn så högt,

tala inte styvnackat och fräckt.

7Ty inte från öster och inte från väster

och inte från öknen kommer upphöjelsen.

8Nej, Gud är den som dömer,

han förnedrar den ene, upphöjer den andre.

9Herren har i sin hand en bägare

med jäsande kryddat vin.

Han räcker den åt var och en —

alla gudlösa i landet måste dricka,

också dräggen måste de svälja.

10Detta skall jag ständigt förkunna,

jag vill lovsjunga Jakobs Gud.

11Alla gudlösas horn skall huggas av,

den rättfärdiges horn skall höjas.