Bibel 2000 (B2000)
74

Psalm 74

741En dikt av Asaf.

Varför, o Gud, har du stött bort oss för alltid?

Varför flammar din vrede mot fåren i din hjord?

2Tänk på din menighet,

den som du en gång förvärvade,

det folk som du friköpt, din egendom,

tänk på Sions berg, där du tog din boning.

3Styr dina steg mot det som lagts i ruiner.

Allt har fienden förött i helgedomen.

4Dina ovänner skränade i ditt hus,

de ställde upp sina tecken där.

5De högg som när man låter yxan gå

i täta skogen.

6Ornamenten slog de sönder

med bila och bräckjärn.

7De satte eld på din helgedom,

skändade och rev ner ditt namns boning.

8De tänkte: Vi skall kuva dem alla!

De brände ner alla gudshus i landet.

9Vi ser inte våra egna tecken,

här finns inga profeter mer —

ingen av oss vet hur länge det varar.

10Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?

Får han förakta ditt namn för alltid?

11Varför håller du tillbaka din högra hand,

varför gömmer du den i manteln?

12Gud, min konung från urtiden,

du som vinner segrar på jorden!

13Du delade havet med din makt,

du klöv drakarnas huvuden på vattnet.

14Du krossade Leviatans huvuden

och gav honom som föda åt öknens djur.

15Du lät källor och bäckar springa fram,

du fick vattenrika floder att sina.

16Din är dagen och din är natten,

du satte månen och solen i deras banor.

17Du stakade ut alla gränser på jorden,

sommar och vinter är ditt verk.

18Herre, tänk på hur fienden smädar

och hur ett folk av dårar föraktar ditt namn.

19Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,

glöm inte dina hjälplösa för alltid!

20Kom ihåg ditt förbund!

Landets mörka hörn är våldets boningar.

21Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,

låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!

22Grip in, o Gud, hävda din rätt,

tänk på hur du ständigt smädas av dårar!

23Glöm inte ropen från dina fiender,

dina ovänners larm som ständigt hörs!

75

Psalm 75

751För körledaren. En psalm av Asaf, en sång.

2Vi tackar dig, Gud,

vi tackar dig och åkallar ditt namn,

vi berättar om dina under.

3»Jag väljer min tid,

jag fäller en rättvis dom.

4Om jorden bävar med alla som bor där,

är det jag som ger dess pelare stadga.«

5Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod!

och till de gudlösa: Lyft inte hornen!

6Lyft inte era horn så högt,

tala inte styvnackat och fräckt.

7Ty inte från öster och inte från väster

och inte från öknen kommer upphöjelsen.

8Nej, Gud är den som dömer,

han förnedrar den ene, upphöjer den andre.

9Herren har i sin hand en bägare

med jäsande kryddat vin.

Han räcker den åt var och en —

alla gudlösa i landet måste dricka,

också dräggen måste de svälja.

10Detta skall jag ständigt förkunna,

jag vill lovsjunga Jakobs Gud.

11Alla gudlösas horn skall huggas av,

den rättfärdiges horn skall höjas.

76

Psalm 76

761För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.

2Gud är känd i Juda,

hans namn är stort i Israel.

3I Salem står hans hydda,

på Sion hans boning.

4Där bröt han sönder de blixtrande pilarna,

sköldar och svärd, alla krigets redskap.

5Fruktansvärd är du,

väldigare än de uråldriga bergen.

6Modiga män blev plundrade,

de hade fallit i sömn,

ingen krigare kunde lyfta sin hand.

7Vid ditt rytande, Jakobs Gud,

föll häst och ryttare i dvala.

8Fruktansvärd är du,

vem kan hålla stånd mot din vrede?

9Ditt domslut förkunnar du från himlen,

jorden förfäras och tystnar,

10när Gud reser sig till dom

för att rädda alla betryckta på jorden.

11Du stävjar människors vrede,

kuvar den vrede som återstår.

12Ge löften åt Herren, er Gud, och infria dem,

må alla grannfolk ge gåvor i fruktan.

13Han slår ner furstarnas mod,

fruktansvärd är han för jordens kungar.