Bibel 2000 (B2000)
74

Psalm 74

741

74:1
Ps 79:13
95:7
100:3
Jer 23:1
Hes 34:31
74 Psalmen tycks beskriva en verklig händelse, kanske templets förstöring 587 f.Kr.En dikt av Asaf.

Varför, o Gud, har du stött bort oss för alltid?

Varför flammar din vrede mot fåren i din hjord?

2

74:2
2~Mos 15:165~Mos 7:6
Tänk på din menighet,

den som du en gång förvärvade,

det folk som du friköpt, din egendom,

tänk på Sions berg, där du tog din boning.

3

74:3–7
2~Kung 25:9
Ps 79:1
Jes 64:10Klag 2:6
Styr dina steg mot det som lagts i ruiner.

Allt har fienden förött i helgedomen.

4Dina ovänner skränade i ditt hus,

de ställde upp sina tecken där.

5De högg som när man låter yxan gå

i täta skogen.

6Ornamenten slog de sönder

med bila och bräckjärn.

7

74:7 ff.
Jes 64:11
74:7 ditt namns boning Att Gud låter sitt namn bo i templet är ett sätt att uttrycka hans närvaro där; se 5 Mos 12:11.De satte eld på din helgedom,

skändade och rev ner ditt namns boning.

874:8 gudshus Vad grundtexten avser är osäkert och beror också på hur gammal psalmen är (lokala kultplatser i äldre tid, synagogornas föregångare i senare tid). Allmänt betecknar uttrycket en plats där Gud uppenbarar sig.De tänkte: Vi skall kuva dem alla!

De brände ner alla gudshus i landet.

9

74:9
Klag 2:9
Hes 7:26
Vi ser inte våra egna tecken,

här finns inga profeter mer –

ingen av oss vet hur länge det varar.

10Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda?

Får han förakta ditt namn för alltid?

11Varför håller du tillbaka din högra hand,

varför gömmer du den i manteln?

12Gud, min konung från urtiden,

du som vinner segrar på jorden!

13

74:13 f.
2~Mos 14:21Job 9:13
26:12
Ps 89:11
Jes 27:1
51:9
74:13 f. drakarna, Leviatan Urtidsvidunder, kända också från den kanaaneiska mytologin, personifieringar av kaosvattnet vid skapelsen. Ett annat namn på urtidsdraken är Rahav. Drake. Jfr 89:10 ff. med not; Job 26:12.Du delade havet med din makt,

du klöv drakarnas huvuden på vattnet.

14Du krossade Leviatans huvuden

och gav honom som föda åt öknens djur.

15

74:15
2~Mos 17:6
Jos 3:16Ps 104:10
Du lät källor och bäckar springa fram,

du fick vattenrika floder att sina.

16

74:16 f.
1~Mos 1:14–18
Ps 104:19–23
136:7–9
Din är dagen och din är natten,

du satte månen och solen i deras banor.

17Du stakade ut alla gränser på jorden,

sommar och vinter är ditt verk.

18Herre, tänk på hur fienden smädar

och hur ett folk av dårar föraktar ditt namn.

1974:19 den som prisar dig Med en hebreisk handskrift (Text), Septuaginta och Peshitta; MT har »din turturduva«.Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig,

glöm inte dina hjälplösa för alltid!

20Kom ihåg ditt förbund!

Landets mörka hörn är våldets boningar.

21Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,

låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!

22Grip in, o Gud, hävda din rätt,

tänk på hur du ständigt smädas av dårar!

23Glöm inte ropen från dina fiender,

dina ovänners larm som ständigt hörs!