Bibel 2000 (B2000)
72

Psalm 72

721

72:1–4
Ords 16:12Jes 9:7
11:3–5
72:1 kungasonen Kungen i föregående rad betecknas genom denna titel som rättmätig innehavare av det ärftliga kungadömet.Av Salomo.

Gud, ge kungen dina lagar,

kungasonen din rättvisa ordning,

2så att han rättrådigt dömer ditt folk

och låter dina betryckta få sin rätt.

3Låt berg och höjder bära fredens frukter

åt folket genom rättfärdighet.

4Må han värna de armas rätt,

rädda de fattiga, krossa förtryckaren.

5

72:5
Ps 21:5
61:7
72:17
Låt honom leva så länge solen finns

och månen lyser, släkte efter släkte.

6Han skall komma som regn över grödan,

ett stilla regn som vattnar jorden.

7Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

och fred och välgång råda,

tills ingen måne lyser mer.

8

72:8 ff.
Jes 55:4
72:8
Sak 9:10
72:8 från hav till hav Kan avse urhavet, som i GT:s världsbild omgav hela jorden, eller också syfta på Medelhavet och Persiska viken (alternativt Röda havet). I båda fallen betecknar uttrycket hela den kända världen.72:8 floden Grundtextens ord avser oftast Eufrat men kan också beteckna den mytiska flod som har sin källa i urhavet och rinner upp på tempelberget; jfr 46:5 med not.Må han härska från hav till hav,

från floden till världens ände.

9Hans motståndare skall böja sig för honom,

hans fiender kräla i stoftet.

1072:10 Tarshish.72:10 Saba.Kungar från Tarshish och fjärran kuster

skall komma med gåvor,

kungar från Saba och Seba

skall bära fram sin tribut.

11Honom skall alla kungar hylla,

alla folk skall tjäna honom.

12

72:12–14
Ps 45:7
72:12
Job 29:12
Han räddar den fattige som ropar,

den arme som ingen hjälper.

13Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,

räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

deras liv är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva och hyllas med guld från Saba.

Må man ständigt be för honom

och välsigna honom dagen lång.

1672:16 Rättelse; MT delvis oklar och troligen skadad.Må säden växa rikligt i landet,

vaja på bergens toppar.

Må landet bli fruktbart som Libanon,

åkerns kärvar stå tätt som gräs.

17

72:17
Ps 72:51~Mos 12:3
22:18
72:17 Den som välsignar skall nämna hans namn När man uttalade en välsignelse, kunde man nämna någon som blivit rikligt välsignad av Gud och önska en liknande lycka; se t.ex. 1 Mos 48:20. På motsvarande sätt formulerade man förbannelser; jfr 102:9.Må hans namn leva för alltid,

föras vidare så länge solen lyser.

Den som välsignar skall nämna hans namn,

alla folk skall prisa honom lycklig.

*

18

72:18
1~Krön 16:36+
72:18–20 Verserna är en avslutning av Psaltarens andra bok; jfr not till 41:14.Lovad vare Herren, Israels Gud,

han som ensam gör under.

19Evigt lovat vare hans härliga namn,

må hans ära uppfylla världen.

Amen, amen.

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.