Bibel 2000 (B2000)
70

Psalm 70

701För körledaren. Av David, till påminnelse.

2Gud, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!

3Skam och smälek må drabba dem

som står efter mitt liv.

Låt dem vika tillbaka med vanära,

de som vill mig ont.

4Må de ta till flykten i skam,

de som nu skrattar hånfullt.

5Men alla som kommer till dig

skall jubla av glädje över dig,

och de som längtar efter din hjälp

skall alltid säga: »Gud är stor.«

6Jag är betryckt och fattig.

Gud, skynda till mig.

Min hjälp och min räddare är du.

Herre, dröj inte!

71

Psalm 71

711Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

svik mig aldrig!

2Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,

lyssna på mig och rädda mig.

3Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg.

4Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,

rädda mig undan gudlösa våldsmän.

5Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,

min trygghet ända från min ungdom.

6Från min första stund har du varit mitt stöd,

från moderlivet min styrka,

jag sjunger ständigt ditt lov.

7Jag har blivit ett tecken för många

i min fasta förtröstan på dig.

8Min strupe fylls av lovsång till dig,

dagen lång vill jag sjunga till din ära.

9Stöt inte bort mig på min ålderdom,

överge mig inte när krafterna sviker.

10De som står mig efter livet smider planer,

mina fiender säger om mig:

11»Gud har övergett honom.

Sätt efter honom, grip honom,

han är räddningslöst förlorad!«

12Gud, dröj inte långt borta!

Min Gud, skynda till min hjälp!

13Skam och vanära må drabba dem som hotar mig,

hölj dem som vill mig ont med smälek och skymf.

14Själv vill jag alltid hoppas på dig,

åter och åter sjunga ditt lov.

15Jag vill vittna om din trofasthet,

ständigt vittna om den hjälp du ger,

fast jag aldrig förmår det till fullo.

16Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud,

den trofasthet som endast du kan visa.

17Gud, från min ungdom har du fostrat mig,

och ännu förkunnar jag dina under.

18Överge mig inte, o Gud,

när jag är gammal och mitt hår har grånat,

låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Din makt 19och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.

Du som gör stora ting,

Gud, vem är som du?

20Svåra öden har du låtit drabba mig,

men du skall ge mig liv på nytt

och åter dra mig upp ur djupen.

21Ge mig min storhet tillbaka,

låt mig bli trygg igen.

22Då skall jag prisa dig till harpa

för din trofasthet, min Gud.

Jag skall lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige.

23När jag spelar till din ära

stiger jublet från mina läppar,

ty du har befriat mig.

24Dagen lång skall jag vittna om din trofasthet.

Men de som ville mig ont

skall drabbas av skam och smälek.

72

Psalm 72

721Av Salomo.

Gud, ge kungen dina lagar,

kungasonen din rättvisa ordning,

2så att han rättrådigt dömer ditt folk

och låter dina betryckta få sin rätt.

3Låt berg och höjder bära fredens frukter

åt folket genom rättfärdighet.

4Må han värna de armas rätt,

rädda de fattiga, krossa förtryckaren.

5Låt honom leva så länge solen finns

och månen lyser, släkte efter släkte.

6Han skall komma som regn över grödan,

ett stilla regn som vattnar jorden.

7Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

och fred och välgång råda,

tills ingen måne lyser mer.

8Må han härska från hav till hav,

från floden till världens ände.

9Hans motståndare skall böja sig för honom,

hans fiender kräla i stoftet.

10Kungar från Tarshish och fjärran kuster

skall komma med gåvor,

kungar från Saba och Seba

skall bära fram sin tribut.

11Honom skall alla kungar hylla,

alla folk skall tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar,

den arme som ingen hjälper.

13Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,

räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

deras liv är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva och hyllas med guld från Saba.

Må man ständigt be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Må säden växa rikligt i landet,

vaja på bergens toppar.

Må landet bli fruktbart som Libanon,

åkerns kärvar stå tätt som gräs.

17Må hans namn leva för alltid,

föras vidare så länge solen lyser.

Den som välsignar skall nämna hans namn,

alla folk skall prisa honom lycklig.

*

18Lovad vare Herren, Israels Gud,

han som ensam gör under.

19Evigt lovat vare hans härliga namn,

må hans ära uppfylla världen.

Amen, amen.

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.