Bibel 2000 (B2000)
70

Psalm 70

701

70
Ps 40:14–18
För körledaren. Av David, till påminnelse.

2Gud, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!

3Skam och smälek må drabba dem

som står efter mitt liv.

Låt dem vika tillbaka med vanära,

de som vill mig ont.

4Må de ta till flykten i skam,

de som nu skrattar hånfullt.

5Men alla som kommer till dig

skall jubla av glädje över dig,

och de som längtar efter din hjälp

skall alltid säga: »Gud är stor.«

6Jag är betryckt och fattig.

Gud, skynda till mig.

Min hjälp och min räddare är du.

Herre, dröj inte!