Bibel 2000 (B2000)
6

Psalm 6

61För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Herre, tukta mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din harm!

3Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös,

bota mig, Herre, min kropp tvinar bort

4och min själ är fylld av skräck —

o Herre, hur länge?

5Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv,

hjälp mig i din godhet,

6ty ingen åkallar dig bland de döda.

Vem lovsjunger dig i dödsriket?

7Jag är matt av mitt suckande.

Jag dränker min bädd i tårar var natt,

sängen dryper av gråt.

8Mina ögon är skumma av sorg,

mina fiender har fått dem att åldras.

9Gå bort från mig, ogärningsmän,

Herren har hört min gråt.

10Herren har hört min åkallan,

Herren har tagit emot min bön.

11Mina fiender skall slås med skam och skräck,

ja, tvärt ta till flykten med skam.

7

Psalm 7

71En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush.

2Herre, min Gud, jag flyr till dig,

rädda mig från förföljarna, befria mig,

3så att ingen river min strupe som ett lejon

och släpar bort mig utan räddning.

4Herre, min Gud, om jag handlat fel,

om orätt fläckat mina händer,

5om jag lönat min vän med ont

och plundrat min ovän på allt,

6må då fienden hinna upp mig,

trampa mig till marken

och lägga min ära i mullen!

7Res dig, Herre, i din vrede,

kväs mina ovänners raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som har kallat till dom.

8Låt folken samlas omkring dig!

Trona i höjden över dem!

9Det är Herren som dömer folken.

Fäll domen över mig, Herre!

Jag är rättfärdig, utan skuld.

10Gör slut på de ondas anslag,

låt den som har rätt stå fast!

Ty han som prövar hjärtan och njurar,

han är en rättfärdig Gud.

11Gud håller min sköld,

de redbara räddar han.

12Gud är en rättvis domare,

en Gud som alltid kan vredgas.

13Om någon inte ger vika,

då slipar han sitt svärd,

spänner sin båge och siktar,

14håller dödens vapen redo

och gör sina pilar brinnande.

15Den mannen är dräktig med ondska,

han går havande med ofärd,

och han föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller i egen fälla.

17Ofärden drabbar honom själv,

våldet kommer över hans eget huvud.

18Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom

och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

8

Psalm 8

81För körledaren. En psalm av David.

2Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt

3med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender

för att betvinga ovän och hämnare.

4När jag ser din himmel, som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där,

5vad är då en människa att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom?

6Du gjorde honom nästan till en gud,

med ära och härlighet krönte du honom.

7Du lät honom härska över dina verk,

allt lade du under hans fötter:

8får och oxar, all boskap,

och markens vilda djur,

9himlens fåglar och havets fiskar,

allt som vandrar havets stigar.

10Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.