Bibel 2000 (B2000)
7

Psalm 7

717:1 klagosång Grundtexten har en specialterm, vars exakta betydelse är okänd.7:1 benjaminiten Kush Nämns ingen annanstans i GT; hans förhållande till David är därför okänt.En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush.

2

7:2
Ps 16:1
25:20
Herre, min Gud, jag flyr till dig,

rädda mig från förföljarna, befria mig,

3

7:3
Ps 17:12+
så att ingen river min strupe som ett lejon

och släpar bort mig utan räddning.

4

7:4–6, 9
Job 31:5–8+
Herre, min Gud, om jag handlat fel,

om orätt fläckat mina händer,

5om jag lönat min vän med ont

och plundrat min ovän på allt,

67:6 Efter denna vers står ordet séla; se not till 3:3.må då fienden hinna upp mig,

trampa mig till marken

och lägga min ära i mullen!

7

7:7
Ps 94:2
Res dig, Herre, i din vrede,

kväs mina ovänners raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som har kallat till dom.

8Låt folken samlas omkring dig!

Trona i höjden över dem!

9

7:9
Ps 18:21–25
Det är Herren som dömer folken.

Fäll domen över mig, Herre!

Jag är rättfärdig, utan skuld.

10

7:10
1~Krön 28:9Ps 17:3
Ords 24:12Upp 2:23
7:10 prövar hjärtan och njurar I GT betecknar inälvor ofta människans innersta tankar, uppsåt och känslor.Gör slut på de ondas anslag,

låt den som har rätt stå fast!

Ty han som prövar hjärtan och njurar,

han är en rättfärdig Gud.

11Gud håller min sköld,

de redbara räddar han.

12Gud är en rättvis domare,

en Gud som alltid kan vredgas.

13Om någon inte ger vika,

då slipar han sitt svärd,

spänner sin båge och siktar,

14håller dödens vapen redo

och gör sina pilar brinnande.

15

7:15
Jes 59:4b+
Den mannen är dräktig med ondska,

han går havande med ofärd,

och han föder lögn.

16

7:16
Ps 35:7 f;
Ords 26:27+
Han gräver en grop och gör den djup

men faller i egen fälla.

17

7:17
Ords 5:22+
Ofärden drabbar honom själv,

våldet kommer över hans eget huvud.

187:18 Högst.Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom

och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.