Bibel 2000 (B2000)
67

Psalm 67

671För körledaren, till stränginstrument. En psalm, en sång.

2

67:2
Ps 4:7+
67:2 låt ditt ansikte lysa Se not till 4:7.67:2 Efter denna vers liksom efter v. 5 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Gud, visa oss nåd och välsigna oss,

låt ditt ansikte lysa mot oss,

3så att hela jorden lär känna vad du gör

och alla folk får veta att du hjälper.

4Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig.

5

67:5
Ps 9:9+
Alla länder skall jubla av glädje,

ty du råder rättvist över folken

och leder länderna på jorden.

6Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig.

7

67:7
Ps 85:13
Jorden har gett sin gröda.

Gud, vår Gud, välsignar oss.

8Gud välsignar oss,

och hela jorden skall frukta honom.