Bibel 2000 (B2000)
66

Psalm 66

661För körledaren. En sång, en psalm.

Hylla Gud, hela världen,

2spela och ära hans namn,

ära honom med lovsång!

3Säg till Gud: Väldiga är dina verk!

För din makt kryper dina fiender,

4hela världen tillber dig,

spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn.

5Kom och se Guds gärningar,

hans väldiga verk bland människor.

6Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

Låt oss glädjas över honom.

7Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken —

inga upprorsmän skall resa sig.

8Prisa vår Gud, alla folk,

låt lovsången ljuda!

9Han bevarar oss vid liv,

han låter inte våra fötter slinta.

10Du prövade oss, o Gud,

du renade oss som man renar silver.

11Du lät oss fastna i nätet,

du slog oss i bojor,

12du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten,

men du förde oss ut i frihet.

13Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig,

14de som kom från mina läppar,

ur min mun när jag var i nöd.

15Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

Jag offrar tjurar och bockar.

16Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han gjort för mig.

17Till honom ropade jag,

och lovsång låg redo på min tunga.

18Om jag burit ont i sinnet

skulle Herren inte ha hört mig.

19Men Gud hörde mig,

han lyssnade till min bön.

20Lovad vare Gud,

som inte avvisade min bön,

inte vägrade mig sin nåd.

67

Psalm 67

671För körledaren, till stränginstrument. En psalm, en sång.

2Gud, visa oss nåd och välsigna oss,

låt ditt ansikte lysa mot oss,

3så att hela jorden lär känna vad du gör

och alla folk får veta att du hjälper.

4Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig.

5Alla länder skall jubla av glädje,

ty du råder rättvist över folken

och leder länderna på jorden.

6Folken skall tacka dig, o Gud,

ja, alla folk skall tacka dig.

7Jorden har gett sin gröda.

Gud, vår Gud, välsignar oss.

8Gud välsignar oss,

och hela jorden skall frukta honom.

68

Psalm 68

681För körledaren. Av David, en psalm, en sång.

2Gud reser sig, hans fiender skingras,

hans motståndare flyr undan.

3Som röken virvlar bort,

som vaxet smälter för elden

förgås de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Guds ära, lova hans namn,

hylla honom som rider på molnen!

Herren är hans namn, jubla inför honom,

6de faderlösas fader, änkornas försvarare,

Gud i sin heliga boning.

7Gud ger de ensamma ett hem

och de fångna frihet och lycka,

men upprorsmännen får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,

när du gick fram i ödemarken,

9då bävade jorden, då strömmade det från himlen,

inför Gud, Sinais herre,

inför Gud, Israels Gud.

10Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,

ditt kraftlösa land gav du styrka.

11Där fick din skara bo,

du sörjde för de arma i din godhet, o Gud.

12Herren har sagt sitt ord,

en här av kvinnor sprider segerbudet.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

husfrun fördelar bytet.

14Skall ni då ligga stilla i fållorna?

Duvans vingar är täckta av silver

och fjädrarna av rödaste guld.

15När den Väldige skingrade kungarna

föll det snö på Salmon.

16Mäktigt är Bashans berg,

höga toppar har Bashans berg.

17Ni höga toppar, varför ser ni med avund

på berget där Gud har valt att bo,

där Herren vill bo för evigt?

18Guds vagnar var tusen och åter tusen,

när Herren kom i helighet från Sinai.

19Du drog upp mot höjderna, du tog fångar,

du fick gåvor från människor,

också från upprorsmännen —

du, Herre Gud, skulle bo där.

20Lovad vare Herren dag efter dag!

Han bär vår börda, Gud är vår räddning.

21Vår Gud är en räddande gud,

Herren, vår härskare, för oss bort från döden.

22Ja, Gud krossar huvudet på sina fiender,

skallen på den som framhärdar i synd.

23Herren har sagt: Från Bashan skall jag hämta dem,

jag skall hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i fiendens blod

och hundarna får slicka i sig.

25Nu kommer ditt festtåg, o Gud,

min Guds och konungs festtåg i helgedomen.

26Främst går sångare, sedan musikanter

bland flickor som slår på tamburin.

27Lova Gud i tempelskaran,

lova Herren, Israels källa.

28Där är Benjamin, den yngste, som anför dem,

följet av Judas furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, o Gud,

håll vid makt, o Gud, det du gjort för oss

30från ditt tempel i Jerusalem!

Till dig kommer kungar med gåvor.

31Kväs odjuret i vassen,

tjurhopen och folkens kalvar

[---].

Skingra de folk som vill krig!

32Man kommer med brons från Egypten,

man skyndar från Kush med gåvor till Gud.

33Jordens riken, sjung Guds lov,

spela till Herrens ära!

34Han som rider på himlen, urtidens himmel —

hör, han höjer sin röst, sin väldiga röst!

35Ära Gud i hans makt,

han råder över Israel och härskar över skyarna.

36Fruktansvärd är Gud i sin helgedom.

Israels Gud ger folket makt och styrka.

Lovad vare Gud!