Bibel 2000 (B2000)
64

Psalm 64

641För körledaren. En psalm av David.

2Hör mig, Gud, när jag klagar,

rädda mig, fienden fyller mig med skräck!

3Göm mig för de ondas hop,

för skocken av ogärningsmän.

4De vässar sina tungor som svärd,

de siktar med skarpa ord som pilar

5för att skjuta den oskyldige ur bakhåll —

plötsligt skjuter de, utan att tveka.

6De eggar varandra,

de rabblar förbannelser,

de gillrar snaror

och säger: »Ingen ser det.«

7De tänker ut ogärningar

men döljer vad de tänkt ut —

en avgrund är människans hjärta.

8Men Gud skjuter sin pil,

den träffar dem plötsligt.

9Deras tunga får dem på fall,

alla som ser det förfäras.

10Alla människor grips av fruktan,

de förkunnar Guds verk,

de besinnar vad han har gjort.

11Den rättfärdige gläder sig över Herren

och tar sin tillflykt till honom.

De redbara prisar sig lyckliga.

65

Psalm 65

651För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Lovsång tillkommer dig,

o Gud, på Sion.

Vi infriar våra löften till dig,

3du som hör bön.

Till dig kommer alla människor

4för att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung

förlåter du oss.

5Lycklig den utvalde

som får komma dig nära

och vara på dina förgårdar.

Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga i ditt tempel.

6Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss,

du tillflykt för hela jorden

och de fjärran haven,

7du som reste bergen med din styrka,

rustad med kraft,

8du som stillade havets brus,

vågornas brus och folkens larm!

9De som bor vid jordens ändar står häpna

inför dina mäktiga gärningar,

öster och väster fyller du med jubel.

10Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik.

Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa,

du sörjer för jorden.

11Du vattnar åkerns fåror

och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer.

12Du kröner året med goda gåvor,

där du går fram gror feta skördar.

13Ödemarkens beten frodas,

höjderna klär sig i jubel.

14Ängarna smyckas av fårhjordar

och dalarna höljer sig i säd.

Allt är jubel och sång.

66

Psalm 66

661För körledaren. En sång, en psalm.

Hylla Gud, hela världen,

2spela och ära hans namn,

ära honom med lovsång!

3Säg till Gud: Väldiga är dina verk!

För din makt kryper dina fiender,

4hela världen tillber dig,

spelar till din ära,

lovsjunger ditt namn.

5Kom och se Guds gärningar,

hans väldiga verk bland människor.

6Han förvandlade havet till torr mark,

de gick till fots genom floden.

Låt oss glädjas över honom.

7Han härskar för evigt i sin makt.

Hans ögon vakar över folken —

inga upprorsmän skall resa sig.

8Prisa vår Gud, alla folk,

låt lovsången ljuda!

9Han bevarar oss vid liv,

han låter inte våra fötter slinta.

10Du prövade oss, o Gud,

du renade oss som man renar silver.

11Du lät oss fastna i nätet,

du slog oss i bojor,

12du lät människor rida fram över oss.

Vi gick genom eld och genom vatten,

men du förde oss ut i frihet.

13Jag kommer till ditt hus med brännoffer,

jag infriar mina löften till dig,

14de som kom från mina läppar,

ur min mun när jag var i nöd.

15Feta brännoffer bär jag fram till dig

och röken stiger från baggarna.

Jag offrar tjurar och bockar.

16Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

jag skall berätta vad han gjort för mig.

17Till honom ropade jag,

och lovsång låg redo på min tunga.

18Om jag burit ont i sinnet

skulle Herren inte ha hört mig.

19Men Gud hörde mig,

han lyssnade till min bön.

20Lovad vare Gud,

som inte avvisade min bön,

inte vägrade mig sin nåd.