Bibel 2000 (B2000)
65

Psalm 65

651För körledaren. En psalm av David, en sång.

2

65:2
Ps 50:14
61:9
66:1376:12
116:14,18
65:2 tillkommer Med Septuaginta och Peshitta; MT har »tystnad«.Lovsång tillkommer dig,

o Gud, på Sion.

Vi infriar våra löften till dig,

3du som hör bön.

Till dig kommer alla människor

4

65:4
Ps 32:5Esr 9:6
Ps 38:5
40:13
för att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung

förlåter du oss.

5

65:5
Ps 23:6+
65:5 på dina förgårdar I GT avses med templet ofta hela tempelområdet. Själva tempelhuset omgavs av en inre och en yttre förgård. Att vistas på förgårdarna innebär alltså att man befinner sig i templet.Lycklig den utvalde

som får komma dig nära

och vara på dina förgårdar.

Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga i ditt tempel.

6Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss,

du tillflykt för hela jorden

och de fjärran haven,

7du som reste bergen med din styrka,

rustad med kraft,

8

65:8
Ps 89:1093:3107:29
du som stillade havets brus,

vågornas brus och folkens larm!

9De som bor vid jordens ändar står häpna

inför dina mäktiga gärningar,

öster och väster fyller du med jubel.

10

65:10 f.
5~Mos 11:11Job 5:10
38:25–27
Ps 104:13147:8
Joel 2:22–24
Syr 39:22
Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik.

Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa,

du sörjer för jorden.

11Du vattnar åkerns fåror

och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer.

12Du kröner året med goda gåvor,

där du går fram gror feta skördar.

13Ödemarkens beten frodas,

höjderna klär sig i jubel.

14Ängarna smyckas av fårhjordar

och dalarna höljer sig i säd.

Allt är jubel och sång.