Bibel 2000 (B2000)
63

Psalm 63

631En psalm av David när han var i Juda öken.

2Gud, min Gud, dig söker jag,

min själ törstar efter dig,

min kropp längtar efter dig,

som ett kargt och uttorkat land.

3Då skådar jag dig i helgedomen,

jag ser din makt och din härlighet.

4Din nåd är mer värd än livet.

Min tunga skall prisa dig.

5Jag vill lova dig så länge jag lever

och åkalla dig med lyfta händer.

6Min hunger stillas som av feta rätter,

jag lovsjunger dig med jublande tunga.

7Jag minns dig när jag gått till vila,

jag tänker på dig i nattens timmar,

8ty du kom till min hjälp,

i dina vingars skugga jublar jag.

9Jag håller mig tätt intill dig,

din hand ger mig stöd.

10De som står efter mitt liv går under,

de skall fara ner i jordens djup.

11De skall utlämnas åt svärdet

och bli schakalernas byte.

12Men kungen skall glädja sig över Gud

och hans edsvurna prisa sig lyckliga,

ty lögnarnas mun täpps till.

64

Psalm 64

641För körledaren. En psalm av David.

2Hör mig, Gud, när jag klagar,

rädda mig, fienden fyller mig med skräck!

3Göm mig för de ondas hop,

för skocken av ogärningsmän.

4De vässar sina tungor som svärd,

de siktar med skarpa ord som pilar

5för att skjuta den oskyldige ur bakhåll —

plötsligt skjuter de, utan att tveka.

6De eggar varandra,

de rabblar förbannelser,

de gillrar snaror

och säger: »Ingen ser det.«

7De tänker ut ogärningar

men döljer vad de tänkt ut —

en avgrund är människans hjärta.

8Men Gud skjuter sin pil,

den träffar dem plötsligt.

9Deras tunga får dem på fall,

alla som ser det förfäras.

10Alla människor grips av fruktan,

de förkunnar Guds verk,

de besinnar vad han har gjort.

11Den rättfärdige gläder sig över Herren

och tar sin tillflykt till honom.

De redbara prisar sig lyckliga.

65

Psalm 65

651För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Lovsång tillkommer dig,

o Gud, på Sion.

Vi infriar våra löften till dig,

3du som hör bön.

Till dig kommer alla människor

4för att bekänna sina synder.

När vår skuld blir oss för tung

förlåter du oss.

5Lycklig den utvalde

som får komma dig nära

och vara på dina förgårdar.

Vi mättas av det goda i ditt hus,

av det heliga i ditt tempel.

6Förunderligt svarar du oss och ger seger,

Gud, du som räddar oss,

du tillflykt för hela jorden

och de fjärran haven,

7du som reste bergen med din styrka,

rustad med kraft,

8du som stillade havets brus,

vågornas brus och folkens larm!

9De som bor vid jordens ändar står häpna

inför dina mäktiga gärningar,

öster och väster fyller du med jubel.

10Du tar dig an jorden och ger den regn,

du gör den bördig och rik.

Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa,

du sörjer för jorden.

11Du vattnar åkerns fåror

och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

du välsignar det som växer.

12Du kröner året med goda gåvor,

där du går fram gror feta skördar.

13Ödemarkens beten frodas,

höjderna klär sig i jubel.

14Ängarna smyckas av fårhjordar

och dalarna höljer sig i säd.

Allt är jubel och sång.