Bibel 2000 (B2000)
64

Psalm 64

641För körledaren. En psalm av David.

2Hör mig, Gud, när jag klagar,

rädda mig, fienden fyller mig med skräck!

3Göm mig för de ondas hop,

för skocken av ogärningsmän.

4De vässar sina tungor som svärd,

de siktar med skarpa ord som pilar

5för att skjuta den oskyldige ur bakhåll —

plötsligt skjuter de, utan att tveka.

6De eggar varandra,

de rabblar förbannelser,

de gillrar snaror

och säger: »Ingen ser det.«

7De tänker ut ogärningar

men döljer vad de tänkt ut —

en avgrund är människans hjärta.

8Men Gud skjuter sin pil,

den träffar dem plötsligt.

9Deras tunga får dem på fall,

alla som ser det förfäras.

10Alla människor grips av fruktan,

de förkunnar Guds verk,

de besinnar vad han har gjort.

11Den rättfärdige gläder sig över Herren

och tar sin tillflykt till honom.

De redbara prisar sig lyckliga.