Bibel 2000 (B2000)
61

Psalm 61

611För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, hör mitt rop,

lyssna till min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

Rädda mig upp på en klippa

och ge mig trygghet!

4Du är min tillflykt,

mitt befästa torn mot fienden.

5Jag vill bo i ditt tält för alltid,

söka skydd under dina vingar.

6Du, Gud, har hört mina löften

och uppfyllt dina trognas önskningar.

7Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar.

8Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom.

9Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag.

62

Psalm 62

621För körledaren. En psalm av David.

2Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer min räddning.

3Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

4Hur länge skall ni ansätta mig,

samfällt storma an

som mot en lutande vägg,

en fallfärdig mur?

5De har enats om att störta ner mig.

De älskar svek,

med munnen välsignar de,

men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer mitt hopp.

7Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

8Från Gud kommer min hjälp och min ära,

Gud är min tillflykt, min starka klippa.

9Sätt alltid din lit till honom, du folk,

öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt.

10Bara en vindfläkt är människorna,

de dödliga endast ett bländverk.

Läggs de i vågskålen höjer den sig,

ja, de är lättare än luft.

11Lita inte till våld,

sätt inte ert hopp till rövat gods.

Om än er rikedom växer,

förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat,

två ting har jag hört:

att Gud har makten,

13att du, Herre, är trofast.

Du lönar var och en

efter vad han har gjort.

63

Psalm 63

631En psalm av David när han var i Juda öken.

2Gud, min Gud, dig söker jag,

min själ törstar efter dig,

min kropp längtar efter dig,

som ett kargt och uttorkat land.

3Då skådar jag dig i helgedomen,

jag ser din makt och din härlighet.

4Din nåd är mer värd än livet.

Min tunga skall prisa dig.

5Jag vill lova dig så länge jag lever

och åkalla dig med lyfta händer.

6Min hunger stillas som av feta rätter,

jag lovsjunger dig med jublande tunga.

7Jag minns dig när jag gått till vila,

jag tänker på dig i nattens timmar,

8ty du kom till min hjälp,

i dina vingars skugga jublar jag.

9Jag håller mig tätt intill dig,

din hand ger mig stöd.

10De som står efter mitt liv går under,

de skall fara ner i jordens djup.

11De skall utlämnas åt svärdet

och bli schakalernas byte.

12Men kungen skall glädja sig över Gud

och hans edsvurna prisa sig lyckliga,

ty lögnarnas mun täpps till.