Bibel 2000 (B2000)
61

Psalm 61

611För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, hör mitt rop,

lyssna till min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

Rädda mig upp på en klippa

och ge mig trygghet!

4Du är min tillflykt,

mitt befästa torn mot fienden.

5Jag vill bo i ditt tält för alltid,

söka skydd under dina vingar.

6Du, Gud, har hört mina löften

och uppfyllt dina trognas önskningar.

7Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar.

8Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom.

9Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag.