Bibel 2000 (B2000)
60

Psalm 60

601För körledaren. Att lära ut. Ett kväde av David 2när han låg i strid med arameerna i Naharajim och i Sova och Joav vände tillbaka och slog edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man.

3Gud, du har förkastat och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen.

4Du lät landet bäva och rämna.

Det störtar samman, gör det helt igen.

5Du lät ditt folk möta hårda öden,

du gav oss ett vin som fick oss att ragla.

6Res ett baner för dina trogna,

dit de kan fly undan pilbågen.

7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

8Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

10Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

11Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12Du, Gud, har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.

61

Psalm 61

611För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, hör mitt rop,

lyssna till min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

Rädda mig upp på en klippa

och ge mig trygghet!

4Du är min tillflykt,

mitt befästa torn mot fienden.

5Jag vill bo i ditt tält för alltid,

söka skydd under dina vingar.

6Du, Gud, har hört mina löften

och uppfyllt dina trognas önskningar.

7Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar.

8Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom.

9Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag.

62

Psalm 62

621För körledaren. En psalm av David.

2Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer min räddning.

3Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

4Hur länge skall ni ansätta mig,

samfällt storma an

som mot en lutande vägg,

en fallfärdig mur?

5De har enats om att störta ner mig.

De älskar svek,

med munnen välsignar de,

men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer mitt hopp.

7Han är klippan som räddar mig,

min borg där jag står trygg.

8Från Gud kommer min hjälp och min ära,

Gud är min tillflykt, min starka klippa.

9Sätt alltid din lit till honom, du folk,

öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt.

10Bara en vindfläkt är människorna,

de dödliga endast ett bländverk.

Läggs de i vågskålen höjer den sig,

ja, de är lättare än luft.

11Lita inte till våld,

sätt inte ert hopp till rövat gods.

Om än er rikedom växer,

förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat,

två ting har jag hört:

att Gud har makten,

13att du, Herre, är trofast.

Du lönar var och en

efter vad han har gjort.