Bibel 2000 (B2000)
61

Psalm 61

611För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, hör mitt rop,

lyssna till min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

Rädda mig upp på en klippa

och ge mig trygghet!

4

61:4
Ps 46:2+
Du är min tillflykt,

mitt befästa torn mot fienden.

5

61:5
Ps 27:517:8+
61:5 ditt tält Se not till 15:1.61:5 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Jag vill bo i ditt tält för alltid,

söka skydd under dina vingar.

6Du, Gud, har hört mina löften

och uppfyllt dina trognas önskningar.

7

61:7
Ps 72:5+
Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar.

8

61:8
Ps 45:7Ords 20:28+
Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom.

9

61:9
Ps 50:1465:2+
Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag.