Bibel 2000 (B2000)
59

Psalm 59

591För körledaren. Ett kväde av David när Saul hade skickat män för att bevaka huset och döda honom.

2Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,

för mig i säkerhet undan mina fiender!

3Rädda mig från ogärningsmännen,

hjälp mig undan mördarna!

4De ligger i försåt för mig,

grymma män angriper mig,

utan att jag syndat eller felat, Herre.

5Fast jag är oskyldig gör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!

6Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,

res dig och straffa folken!

Skona ingen trolös usling!

7De kommer varje kväll,

de ylar som hundar

och stryker omkring i staden.

8Orden strömmar ur deras mun

och tungorna är som svärd,

de tror att ingen hör dem.

9Men du, Herre, ler åt dem,

du ser med löje på folken.

10Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg.

11Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,

Gud låter mig se mina fienders fall.

12Döda dem inte — då kan mitt folk glömma.

Gör dem hemlösa med din makt,

störta ner dem, Herre, vår sköld!

13Varje ord ur deras mun är synd.

Låt dem fångas i sitt högmod

med sina förbannelser och lögner.

14Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!

Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,

ja, till jordens yttersta gräns.

15De kommer varje kväll,

de ylar som hundar

och stryker omkring i staden.

16De driver omkring och letar föda,

blir de inte mätta så gnyr de.

17Men jag skall sjunga om din styrka

och jubla var morgon över din trofasthet,

ty du blev en borg för mig,

dit jag flydde när jag var i nöd.

18Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg,

min Gud är trofast.

60

Psalm 60

601För körledaren. Att lära ut. Ett kväde av David 2när han låg i strid med arameerna i Naharajim och i Sova och Joav vände tillbaka och slog edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man.

3Gud, du har förkastat och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen.

4Du lät landet bäva och rämna.

Det störtar samman, gör det helt igen.

5Du lät ditt folk möta hårda öden,

du gav oss ett vin som fick oss att ragla.

6Res ett baner för dina trogna,

dit de kan fly undan pilbågen.

7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

8Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

10Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

11Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12Du, Gud, har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.

61

Psalm 61

611För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, hör mitt rop,

lyssna till min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig

i min förtvivlan.

Rädda mig upp på en klippa

och ge mig trygghet!

4Du är min tillflykt,

mitt befästa torn mot fienden.

5Jag vill bo i ditt tält för alltid,

söka skydd under dina vingar.

6Du, Gud, har hört mina löften

och uppfyllt dina trognas önskningar.

7Du lägger år till kungens livslängd,

han skall leva när släktena skiftar.

8Må han evigt sitta på sin tron inför Gud,

må godhet och trohet bevara honom.

9Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn

och infria mina löften dag efter dag.