Bibel 2000 (B2000)
60

Psalm 60

601

60:1 f.
2~Sam 8:3,13
10:13
60:1 Se not till 6:1.För körledaren. Att lära ut. Ett kväde av David 260:2 Överskriften syftar på 2 Sam 8:3, 13.när han låg i strid med arameerna i Naharajim och i Sova och Joav vände tillbaka och slog edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man.

3Gud, du har förkastat och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen.

4Du lät landet bäva och rämna.

Det störtar samman, gör det helt igen.

5

60:5
Ps 75:9
Du lät ditt folk möta hårda öden,

du gav oss ett vin som fick oss att ragla.

660:6 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Res ett baner för dina trogna,

dit de kan fly undan pilbågen.

7

60:7–14
Ps 108:7–14
Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

860:8 Shekem.60:8 Suckotdalen Suckot var en stad i Manasses område i Gilead, strax norr om Jabboks utlopp i Jordan.Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9

60:9
1~Mos 49:10
60:9 Efraim.60:9 Juda.Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

1060:10 mitt tvättfat, kastar jag min sko Den första bilden är nedsättande, den andra betecknar troligen ett besittningstagande. Moab. Edom. Filisteen.Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

1160:11 den befästa staden Syftar förmodligen på Bosra, Edoms huvudstad. Jfr 108:11, där det hebreiska ordet för »befäst« anspelar på stadens namn.Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12

60:12
Ps 44:10
Du, Gud, har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14

60:14
Ps 44:6
Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.