Bibel 2000 (B2000)
6

Psalm 6

61För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Herre, tukta mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din harm!

3Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös,

bota mig, Herre, min kropp tvinar bort

4och min själ är fylld av skräck —

o Herre, hur länge?

5Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv,

hjälp mig i din godhet,

6ty ingen åkallar dig bland de döda.

Vem lovsjunger dig i dödsriket?

7Jag är matt av mitt suckande.

Jag dränker min bädd i tårar var natt,

sängen dryper av gråt.

8Mina ögon är skumma av sorg,

mina fiender har fått dem att åldras.

9Gå bort från mig, ogärningsmän,

Herren har hört min gråt.

10Herren har hört min åkallan,

Herren har tagit emot min bön.

11Mina fiender skall slås med skam och skräck,

ja, tvärt ta till flykten med skam.