Bibel 2000 (B2000)
58

Psalm 58

581För körledaren. Av David, ett kväde.

2Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?

Dömer ni människorna rättvist?

3Nej, ni handlar med ont i sinnet,

ni sprider våld över jorden.

4De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse.

5Deras gift är som ormars gift,

de liknar en kobra som gör sig döv

6och inte hör ormtjusaren,

inte den förfarne besvärjaren.

7Gud, krossa tänderna i deras mun,

bryt lejonens käkar, Herre!

8Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,

likt gräs som trampas ner och vissnar,

9likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen.

10Må han rycka bort dem i vrede,

innan de brett ut sig som törnsnår!

11Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,

han skall vada i de gudlösas blod.

12Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön,

ja, det finns en Gud som dömer på jorden.

59

Psalm 59

591För körledaren. Ett kväde av David när Saul hade skickat män för att bevaka huset och döda honom.

2Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,

för mig i säkerhet undan mina fiender!

3Rädda mig från ogärningsmännen,

hjälp mig undan mördarna!

4De ligger i försåt för mig,

grymma män angriper mig,

utan att jag syndat eller felat, Herre.

5Fast jag är oskyldig gör de sig redo.

Vakna, kom till mig och se!

6Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,

res dig och straffa folken!

Skona ingen trolös usling!

7De kommer varje kväll,

de ylar som hundar

och stryker omkring i staden.

8Orden strömmar ur deras mun

och tungorna är som svärd,

de tror att ingen hör dem.

9Men du, Herre, ler åt dem,

du ser med löje på folken.

10Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg.

11Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,

Gud låter mig se mina fienders fall.

12Döda dem inte — då kan mitt folk glömma.

Gör dem hemlösa med din makt,

störta ner dem, Herre, vår sköld!

13Varje ord ur deras mun är synd.

Låt dem fångas i sitt högmod

med sina förbannelser och lögner.

14Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!

Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,

ja, till jordens yttersta gräns.

15De kommer varje kväll,

de ylar som hundar

och stryker omkring i staden.

16De driver omkring och letar föda,

blir de inte mätta så gnyr de.

17Men jag skall sjunga om din styrka

och jubla var morgon över din trofasthet,

ty du blev en borg för mig,

dit jag flydde när jag var i nöd.

18Du är min styrka, jag lovsjunger dig,

Gud är min säkra borg,

min Gud är trofast.

60

Psalm 60

601För körledaren. Att lära ut. Ett kväde av David 2när han låg i strid med arameerna i Naharajim och i Sova och Joav vände tillbaka och slog edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man.

3Gud, du har förkastat och krossat oss.

Du var vred, upprätta oss igen.

4Du lät landet bäva och rämna.

Det störtar samman, gör det helt igen.

5Du lät ditt folk möta hårda öden,

du gav oss ett vin som fick oss att ragla.

6Res ett baner för dina trogna,

dit de kan fly undan pilbågen.

7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

8Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

10Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

11Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12Du, Gud, har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.