Bibel 2000 (B2000)
58

Psalm 58

58158:1 Se not till 6:1.För körledaren. Av David, ett kväde.

2

58:2 f.
Ps 82:2–4
58:2 ni mäktiga Rättelse; MT obegriplig. Uttrycket kan syfta på världsliga härskare eller på gudar; jfr 29:1 med not; 82:1, 6.Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?

Dömer ni människorna rättvist?

3Nej, ni handlar med ont i sinnet,

ni sprider våld över jorden.

4De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse.

5

58:5
Ps 140:4
Deras gift är som ormars gift,

de liknar en kobra som gör sig döv

6och inte hör ormtjusaren,

inte den förfarne besvärjaren.

7

58:7
Ps 3:8+
Gud, krossa tänderna i deras mun,

bryt lejonens käkar, Herre!

8

58:8–10
Job 11:16
Vish 16:29Ps 37:2+
58:8–10 Grundtextens innebörd osäker.Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,

likt gräs som trampas ner och vissnar,

9

58:9
Job 3:16
Pred 4:2
likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen.

10Må han rycka bort dem i vrede,

innan de brett ut sig som törnsnår!

11

58:11
Job 22:19Ps 52:868:24
Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,

han skall vada i de gudlösas blod.

12

58:12
Job 19:29
Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön,

ja, det finns en Gud som dömer på jorden.