Bibel 2000 (B2000)
58

Psalm 58

581För körledaren. Av David, ett kväde.

2Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?

Dömer ni människorna rättvist?

3Nej, ni handlar med ont i sinnet,

ni sprider våld över jorden.

4De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse.

5Deras gift är som ormars gift,

de liknar en kobra som gör sig döv

6och inte hör ormtjusaren,

inte den förfarne besvärjaren.

7Gud, krossa tänderna i deras mun,

bryt lejonens käkar, Herre!

8Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,

likt gräs som trampas ner och vissnar,

9likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen.

10Må han rycka bort dem i vrede,

innan de brett ut sig som törnsnår!

11Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,

han skall vada i de gudlösas blod.

12Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön,

ja, det finns en Gud som dömer på jorden.