Bibel 2000 (B2000)
56

Psalm 56

561För körledaren. Ett kväde av David när filisteerna hade gripit honom i Gat.

2Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp.

3Fienderna förföljer mig ständigt,

många angriper mig och ser ner på mig.

4När jag är rädd förtröstar jag på dig.

5På Gud — jag prisar hans ord —

på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan dödliga göra mig då?

6Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig.

7De gaddar sig samman och ligger på lur,

de vaktar på mina steg,

de står efter mitt liv.

8Löna dem för deras ondska,

Gud, slå ner folken i din vrede!

9Du har mätt upp min oro.

Samla mina tårar i din lägel,

de är ju uppskrivna i din bok.

10Mina fiender skall vika

när jag ropar till dig.

Det vet jag: Gud är med mig.

11På Gud — jag prisar hans ord —

på Herren — jag prisar hans ord —

12på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan människor göra mig då?

13Jag har gett mina löften till dig, o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer,

14ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från att falla.

Så kan jag vandra inför Gud

i livets ljus.

57

Psalm 57

571För körledaren. Ett kväde av David när han var i grottan, på flykt undan Saul.

2Förbarma dig, Gud, förbarma dig!

Jag flyr till dig,

i dina vingars skugga tar jag min tillflykt

tills faran har dragit förbi.

3Jag ropar till Gud den Högste,

till Gud som gör gott mot mig.

4Han sänder mig hjälp från himlen

när mina förföljare smädar mig.

Gud visar sin godhet och trofasthet.

5Jag ligger mitt ibland lejon,

glupska på människokött.

Deras tänder är spjut och pilar,

deras tungor är skarpa svärd.

6Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!

7De lade ut ett nät för mina fötter

och en snara för min hals,

de grävde en grop åt mig

men föll själva däri.

8Mitt hjärta är redo, Gud,

mitt hjärta är redo,

jag vill sjunga och spela.

9Vakna, min själ,

vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden.

10Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

11Ty till himlen når din godhet,

till skyarna din trofasthet.

12Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!

58

Psalm 58

581För körledaren. Av David, ett kväde.

2Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?

Dömer ni människorna rättvist?

3Nej, ni handlar med ont i sinnet,

ni sprider våld över jorden.

4De gudlösa är avfälliga sedan födseln,

från sin första stund går lögnarna vilse.

5Deras gift är som ormars gift,

de liknar en kobra som gör sig döv

6och inte hör ormtjusaren,

inte den förfarne besvärjaren.

7Gud, krossa tänderna i deras mun,

bryt lejonens käkar, Herre!

8Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,

likt gräs som trampas ner och vissnar,

9likt ett ofullgånget foster som löses upp,

en dödfödd som aldrig får se solen.

10Må han rycka bort dem i vrede,

innan de brett ut sig som törnsnår!

11Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,

han skall vada i de gudlösas blod.

12Då skall människorna säga:

Den rättfärdige får sin lön,

ja, det finns en Gud som dömer på jorden.