Bibel 2000 (B2000)
56

Psalm 56

561För körledaren. Ett kväde av David när filisteerna hade gripit honom i Gat.

2Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp.

3Fienderna förföljer mig ständigt,

många angriper mig och ser ner på mig.

4När jag är rädd förtröstar jag på dig.

5På Gud — jag prisar hans ord —

på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan dödliga göra mig då?

6Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig.

7De gaddar sig samman och ligger på lur,

de vaktar på mina steg,

de står efter mitt liv.

8Löna dem för deras ondska,

Gud, slå ner folken i din vrede!

9Du har mätt upp min oro.

Samla mina tårar i din lägel,

de är ju uppskrivna i din bok.

10Mina fiender skall vika

när jag ropar till dig.

Det vet jag: Gud är med mig.

11På Gud — jag prisar hans ord —

på Herren — jag prisar hans ord —

12på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan människor göra mig då?

13Jag har gett mina löften till dig, o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer,

14ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från att falla.

Så kan jag vandra inför Gud

i livets ljus.