Bibel 2000 (B2000)
56

Psalm 56

561

56:1
1~Sam 21:10–15+
56:1 Överskriften syftar på 1 Sam 21:10–15; jfr 34:1.För körledaren. Ett kväde av David när filisteerna hade gripit honom i Gat.

2Förbarma dig, Gud, jag är förföljd,

ständigt utsatt för angrepp.

3

56:3
Ps 3:2+
Fienderna förföljer mig ständigt,

många angriper mig och ser ner på mig.

4När jag är rädd förtröstar jag på dig.

5

56:5
Ps 56:11118:6
Jes 51:12+
På Gud – jag prisar hans ord –

på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan dödliga göra mig då?

6Ständigt sårar de mig med sina ord,

de har ont i sinnet mot mig.

7

56:7
Ps 59:4
De gaddar sig samman och ligger på lur,

de vaktar på mina steg,

de står efter mitt liv.

8Löna dem för deras ondska,

Gud, slå ner folken i din vrede!

956:9 din bok Tanken att Gud har människans liv upptecknat i en bok finns även i 69:29; 139:16; Mal 3:16.Du har mätt upp min oro.

Samla mina tårar i din lägel,

de är ju uppskrivna i din bok.

10Mina fiender skall vika

när jag ropar till dig.

Det vet jag: Gud är med mig.

11

56:11 f.
Ps 56:5
På Gud – jag prisar hans ord –

på Herren – jag prisar hans ord –

12på Gud förtröstar jag och är inte rädd.

Vad kan människor göra mig då?

13

56:13
Ps 65:2+
Jag har gett mina löften till dig, o Gud,

jag skall infria dem med tackoffer,

14

56:14
Job 33:28Ps 9:14116:8
56:14 livets ljus Ett ovanligt uttryck med likartad innebörd som »de levandes land«; jfr 27:13 och 36:10 med noter. Ljus.ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från att falla.

Så kan jag vandra inför Gud

i livets ljus.