Bibel 2000 (B2000)
54

Psalm 54

541

54:1 f.
1~Sam 23:19
26:1
För körledaren, till stränginstrument. En dikt av David 254:2 Överskriften syftar på 1 Sam 23:14–24; 26:1–3.när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem.

3Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din kraft.

4Gud, hör min bön,

lyssna till mina ord.

5

54:5
Ps 86:14
54:5 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.De övermodiga angriper mig,

våldsmän står efter mitt liv.

De räknar inte med Gud.

6Men Gud är min hjälpare,

Herren är mitt stöd.

7

54:7
Ps 143:12
Vänd det onda mot mina motståndare,

förinta dem, du som är trofast.

8Gärna vill jag offra åt dig

och prisa ditt namn, Herre,

ty det är gott.

9

54:9
Ps 59:11
91:8
92:12
112:8
118:7
Du befriar mig ur all nöd,

och jag skall se mina fienders fall.