Bibel 2000 (B2000)
54

Psalm 54

541För körledaren, till stränginstrument. En dikt av David 2när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem.

3Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din kraft.

4Gud, hör min bön,

lyssna till mina ord.

5De övermodiga angriper mig,

våldsmän står efter mitt liv.

De räknar inte med Gud.

6Men Gud är min hjälpare,

Herren är mitt stöd.

7Vänd det onda mot mina motståndare,

förinta dem, du som är trofast.

8Gärna vill jag offra åt dig

och prisa ditt namn, Herre,

ty det är gott.

9Du befriar mig ur all nöd,

och jag skall se mina fienders fall.