Bibel 2000 (B2000)
53

Psalm 53

531

53
Ps 14
53 Se not till Ps 14.53:1 Se not till 6:1.För körledaren. En dikt av David.

2

53:2
Ps 10:4+
Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

3Gud blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

4Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

5Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Gud?

6Så drabbas de av skräck

– en oväntad skräck –

ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

De står där med skam,

ty Gud förkastar dem.

753:7 vänder sitt folks öde Se not till 14:7.O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!