Bibel 2000 (B2000)
52

Psalm 52

521För körledaren. En dikt av David 2när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David tagit in hos Achimelek.

3Varför skryter du över det onda

och förhäver dig mot den fromme?

Ständigt 4tänker du ut fördärv,

din tunga är som en vässad kniv,

du är full av svek.

5Du älskar det onda mer än det goda,

kommer hellre med lögn än med sanning.

6Du älskar ord som gör skada

och svekfullt tal.

7Därför skall Gud krossa dig för alltid,

gripa dig, slita dig ur ditt tält,

rycka dig bort från de levandes land.

8De rättfärdiga skall se det och bäva,

och de skall le och säga:

9Där är en man

som inte gjorde Gud till sitt värn.

Han litade på sin rikedom,

han sökte skydd i vad han ägde.

10Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

Jag litar på Guds godhet

nu och för evigt.

11Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort

och förkunna ditt namn för dina trogna,

ty det är gott.

53

Psalm 53

531För körledaren. En dikt av David.

2Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

3Gud blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

4Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

5Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Gud?

6Så drabbas de av skräck

— en oväntad skräck —

ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

De står där med skam,

ty Gud förkastar dem.

7O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!

54

Psalm 54

541För körledaren, till stränginstrument. En dikt av David 2när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem.

3Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din kraft.

4Gud, hör min bön,

lyssna till mina ord.

5De övermodiga angriper mig,

våldsmän står efter mitt liv.

De räknar inte med Gud.

6Men Gud är min hjälpare,

Herren är mitt stöd.

7Vänd det onda mot mina motståndare,

förinta dem, du som är trofast.

8Gärna vill jag offra åt dig

och prisa ditt namn, Herre,

ty det är gott.

9Du befriar mig ur all nöd,

och jag skall se mina fienders fall.