Bibel 2000 (B2000)
51

Psalm 51

511För körledaren. En psalm av David 2när profeten Natan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba.

3Förbarma dig, Gud, i din nåd,

stryk ut mina synder i din stora godhet.

4Gör mig fri från all min skuld

och rena mig från min synd.

5Jag vet vad jag har brutit,

min synd står alltid inför mig.

6Mot dig, bara mot dig har jag syndat,

jag har gjort det som är ont i dina ögon.

Du har rätt när du ställer mig till svars,

den dom du fäller är rättvis.

7I skuld är jag född,

i synd blev jag till i min moders liv.

8Du som älskar ett uppriktigt hjärta,

ge mig vishet i mitt innersta.

9Rena mig med isop från min synd,

tvätta mig vit som snö.

10Låt mig få höra glädjerop och lovsång,

låt den du har krossat få jubla.

11Vänd bort din blick från mina synder,

stryk ut all min skuld.

12Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

ge mig ett nytt och stadigt sinne.

13Driv inte bort mig från din närhet,

ta inte ifrån mig din heliga ande.

14Låt mig åter glädjas över att du räddar,

håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

15Jag skall visa syndarna dina vägar,

så att de vänder åter till dig.

16Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare.

Då skall jag jubla över din trofasthet.

17Herre, öppna min mun,

jag vill sjunga ditt lov.

18Slaktoffer vill du inte ta emot,

och ger jag dig brännoffer försmår du det.

19Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,

en krossad och nedbruten människa

förkastar du inte, o Gud.

20Låt i din godhet allt gå Sion väl,

bygg upp Jerusalems murar.

21Då skall du få njuta rätta offer,

brännoffer och heloffer,

då skall unga tjurar offras på ditt altare.

52

Psalm 52

521För körledaren. En dikt av David 2när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David tagit in hos Achimelek.

3Varför skryter du över det onda

och förhäver dig mot den fromme?

Ständigt 4tänker du ut fördärv,

din tunga är som en vässad kniv,

du är full av svek.

5Du älskar det onda mer än det goda,

kommer hellre med lögn än med sanning.

6Du älskar ord som gör skada

och svekfullt tal.

7Därför skall Gud krossa dig för alltid,

gripa dig, slita dig ur ditt tält,

rycka dig bort från de levandes land.

8De rättfärdiga skall se det och bäva,

och de skall le och säga:

9Där är en man

som inte gjorde Gud till sitt värn.

Han litade på sin rikedom,

han sökte skydd i vad han ägde.

10Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

Jag litar på Guds godhet

nu och för evigt.

11Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort

och förkunna ditt namn för dina trogna,

ty det är gott.

53

Psalm 53

531För körledaren. En dikt av David.

2Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

3Gud blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

4Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

5Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Gud?

6Så drabbas de av skräck

— en oväntad skräck —

ty Gud strör omkring de gudlösas ben.

De står där med skam,

ty Gud förkastar dem.

7O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!