Bibel 2000 (B2000)
51

Psalm 51

511

51:1 f.
2~Sam 12:13
För körledaren. En psalm av David 251:2 Överskriften syftar på 2 Sam 11–12. I psalmen finns dock inga anspelningar på dessa händelser.när profeten Natan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba.

3

51:3
Luk 18:13
Förbarma dig, Gud, i din nåd,

stryk ut mina synder i din stora godhet.

4Gör mig fri från all min skuld

och rena mig från min synd.

5

51:5
Ps 32:5+
Jag vet vad jag har brutit,

min synd står alltid inför mig.

6

51:6
Rom 3:4
Mot dig, bara mot dig har jag syndat,

jag har gjort det som är ont i dina ögon.

Du har rätt när du ställer mig till svars,

den dom du fäller är rättvis.

7I skuld är jag född,

i synd blev jag till i min moders liv.

851:8 Grundtextens innebörd osäker.Du som älskar ett uppriktigt hjärta,

ge mig vishet i mitt innersta.

9

51:9
2~Mos 12:22Jes 1:18
51:9 isop Kvistar av denna växt användes vid reningsriter; se t.ex. 4 Mos 19:18.Rena mig med isop från min synd,

tvätta mig vit som snö.

10Låt mig få höra glädjerop och lovsång,

låt den du har krossat få jubla.

11Vänd bort din blick från mina synder,

stryk ut all min skuld.

12

51:12
Hes 11:1936:26
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

ge mig ett nytt och stadigt sinne.

1351:13 din heliga ande Guds närvaro och hans kraft.Driv inte bort mig från din närhet,

ta inte ifrån mig din heliga ande.

14Låt mig åter glädjas över att du räddar,

håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

15Jag skall visa syndarna dina vägar,

så att de vänder åter till dig.

16Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare.

Då skall jag jubla över din trofasthet.

17Herre, öppna min mun,

jag vill sjunga ditt lov.

18

51:18 f.
Ps 69:31Jes 1:11–17+
Slaktoffer vill du inte ta emot,

och ger jag dig brännoffer försmår du det.

19Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,

en krossad och nedbruten människa

förkastar du inte, o Gud.

20

51:20
Ps 102:14
147:2
51:20 f. De avslutande verserna, som tycks stå i motsats till det föregående, kan vara ett senare tillägg.Låt i din godhet allt gå Sion väl,

bygg upp Jerusalems murar.

21Då skall du få njuta rätta offer,

brännoffer och heloffer,

då skall unga tjurar offras på ditt altare.