Bibel 2000 (B2000)
50

Psalm 50

501

50
Ords 15:8+
50:1 Asaf Ledare för en grupp av levitiska tempelsångare; jfr 1 Krön 25:1 f.; 2 Krön 5:12. Hans namn förekommer även i överskrifterna till Ps 73–83.50:1, 4 han kallar Himmel och jord framställs symboliskt som vittnen vid Guds rättegång mot Israels folk; jfr 5 Mos 4:26; 31:28; 32:1; Jes 1:2.En psalm av Asaf.

Gud, Herren Gud, har tagit till orda,

han kallar på jorden från öster till väster.

2

50:2
Ps 48:3+
Från Sion, det fullkomligt sköna,

träder Gud fram i glans.

3

50:3
Ps 97:3
Vår Gud kommer, han skall inte tiga.

Framför honom går förtärande eld

och kring honom rasar stormen.

4Han kallar på himlen därovan,

kallar på jorden, för att döma sitt folk:

5

50:5
2~Mos 24:4–11
Samla inför mig mina trogna

som sluter förbund med mig genom offer.

6

50:6
Ps 97:6
50:6 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Himlen förkunnar hans rättfärdighet.

Gud är den som dömer.

7

50:7–15
Ps 69:31Jes 1:11–17+
Hör, mitt folk, jag vill tala,

Israel, jag vill varna dig.

Jag är Gud, din Gud.

8På dina offer kan jag inte klaga,

dina brännoffer får jag dagligen.

9Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,

inga bockar ur dina fållor,

10ty viltet i skogen är mitt,

alla djur bland de väldiga bergen.

11Jag känner alla fåglar i skyn,

alla markens smådjur är mina.

12

50:12
Ps 24:1+
Vore jag hungrig sade jag det inte till dig,

ty min är världen och allt den rymmer.

13Skulle jag äta kött av tjurar

eller dricka bockars blod?

14

50:14
Ps 50:23
61:9
107:22
119:108
Heb 13:155~Mos 23:22Job 22:27
Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud

och infria dina löften till den Högste!

15

50:15
Job 33:26
Ps 86:7
91:15
Ropa till mig när du är i nöd,

jag skall rädda dig, och du skall ära mig.

16

50:16–21
Matt 23:3Rom 2:21
Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud

och nämna mitt förbund,

17du som hatar all fostran

och vänder ryggen åt mina ord?

18Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

19Din mun sprider elakt tal,

din tunga spinner lögner.

20Du talar illa om din bror,

du smutskastar din moders son.

21Skulle jag tiga när du handlar så?

Tro inte att jag är som du!

Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig.

22Betänk det, ni som glömmer Gud,

annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning.

23

50:23
Ps 50:14+
Den som offrar tacksägelse ärar mig,

den som följer min väg skall erfara Guds hjälp.