Bibel 2000 (B2000)
50

Psalm 50

501En psalm av Asaf.

Gud, Herren Gud, har tagit till orda,

han kallar på jorden från öster till väster.

2Från Sion, det fullkomligt sköna,

träder Gud fram i glans.

3Vår Gud kommer, han skall inte tiga.

Framför honom går förtärande eld

och kring honom rasar stormen.

4Han kallar på himlen därovan,

kallar på jorden, för att döma sitt folk:

5Samla inför mig mina trogna

som sluter förbund med mig genom offer.

6Himlen förkunnar hans rättfärdighet.

Gud är den som dömer.

7Hör, mitt folk, jag vill tala,

Israel, jag vill varna dig.

Jag är Gud, din Gud.

8På dina offer kan jag inte klaga,

dina brännoffer får jag dagligen.

9Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,

inga bockar ur dina fållor,

10ty viltet i skogen är mitt,

alla djur bland de väldiga bergen.

11Jag känner alla fåglar i skyn,

alla markens smådjur är mina.

12Vore jag hungrig sade jag det inte till dig,

ty min är världen och allt den rymmer.

13Skulle jag äta kött av tjurar

eller dricka bockars blod?

14Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud

och infria dina löften till den Högste!

15Ropa till mig när du är i nöd,

jag skall rädda dig, och du skall ära mig.

16Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud

och nämna mitt förbund,

17du som hatar all fostran

och vänder ryggen åt mina ord?

18Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

19Din mun sprider elakt tal,

din tunga spinner lögner.

20Du talar illa om din bror,

du smutskastar din moders son.

21Skulle jag tiga när du handlar så?

Tro inte att jag är som du!

Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig.

22Betänk det, ni som glömmer Gud,

annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning.

23Den som offrar tacksägelse ärar mig,

den som följer min väg skall erfara Guds hjälp.