Bibel 2000 (B2000)
5

Psalm 5

515:1 till flöjtspel Grundtextens innebörd osäker. – Se not till 150:3 ff.För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

2Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!

3Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön.

4

5:4
Ps 88:14
119:147
5:4 bereder jag mitt offer Eller »lägger jag fram min sak«.Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då bereder jag mitt offer och väntar.

5

5:5 f.
Job 13:16
Du är inte en Gud som kan tåla brott,

ingen ond får bo hos dig.

65:6 f. ogärningsmän … bedragare Se not till 28:3.De övermodiga skall skygga för din blick,

du hatar alla ogärningsmän.

7

5:7
Ps 55:24
Du förgör lögnarna, Herre,

mördare och bedragare avskyr du.

8Men jag får gå in i ditt hus,

ty din godhet är stor.

Jag faller ner i vördnad,

vänd mot ditt heliga tempel.

9

5:9
Ps 25:427:11
86:11
143:10
Herre, led mig rätt,

jag omges av fiender,

jämna din väg för mig.

10

5:10
Rom 3:13
I deras mun finns ingen sanning,

deras inre är fördärv,

en öppen grav är deras strupe,

sin tunga gör de hal.

11Låt dem stå med skuld, o Gud,

låt deras planer fälla dem!

Stöt bort dem för deras många synder –

de trotsar dig!

12Men alla som flyr till dig

skall fröjdas och alltid jubla,

du skyddar dem och de höjer glädjerop,

alla som älskar ditt namn.

13Du, Herre, välsignar den rättfärdige.

Din ynnest täcker honom som en sköld.