Bibel 2000 (B2000)
5

Psalm 5

51För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

2Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!

3Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön.

4Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då bereder jag mitt offer och väntar.

5Du är inte en Gud som kan tåla brott,

ingen ond får bo hos dig.

6De övermodiga skall skygga för din blick,

du hatar alla ogärningsmän.

7Du förgör lögnarna, Herre,

mördare och bedragare avskyr du.

8Men jag får gå in i ditt hus,

ty din godhet är stor.

Jag faller ner i vördnad,

vänd mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig rätt,

jag omges av fiender,

jämna din väg för mig.

10I deras mun finns ingen sanning,

deras inre är fördärv,

en öppen grav är deras strupe,

sin tunga gör de hal.

11Låt dem stå med skuld, o Gud,

låt deras planer fälla dem!

Stöt bort dem för deras många synder —

de trotsar dig!

12Men alla som flyr till dig

skall fröjdas och alltid jubla,

du skyddar dem och de höjer glädjerop,

alla som älskar ditt namn.

13Du, Herre, välsignar den rättfärdige.

Din ynnest täcker honom som en sköld.