Bibel 2000 (B2000)
48

Psalm 48

481En sång, en psalm av Korachs ättlingar.

2Stor är Herren, högt är han prisad

i vår Guds stad.

3Skönt reser sig hans heliga berg,

en fröjd för hela jorden,

Sions berg, gudaberget,

den store konungens stad.

4Gud bor i dess palats,

han har visat att han är vår tillflykt.

5Kungarna slöt sig samman,

gemensamt ryckte de fram.

6De såg, de häpnade,

de blev förskräckta och flydde.

7Där greps de av bävan,

vånda som hos en födande kvinna,

8som när östanvinden krossar

skeppen som seglar på Tarshish.

9Det vi hört om fick vi se

i Herren Sebaots stad,

i vår Guds stad,

den som Gud har grundat för evigt.

10Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, o Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din hand skänker oss rätt och seger.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut.

13Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn,

14ge akt på dess vallar,

betrakta dess palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten

15att sådan är Gud,

vår Gud för tid och evighet.

Han skall leda oss.

49

Psalm 49

491För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Hör detta, alla folk!

Lyssna, alla som bor i världen,

3hög och låg,

rik som fattig.

4Vist är mitt tal,

mina tankar är kloka.

5Jag vill lyssna till visdomsord,

tyda min gåta vid lyrans klang.

6Varför skulle jag frukta i olyckans tid,

då bedragares ondska omger mig?

7De litar till sina ägodelar

och skryter med sin rikedom.

8Men ingen kan köpa sig fri

och betala lösen till Gud.

9Att köpa sig fri är dyrt,

man kan aldrig betala priset

10för att få leva evigt

och inte läggas i graven.

11Man ser att de visa dör,

med dåren och narren går de bort

och lämnar sin egendom åt andra.

12Graven blir deras hem för evigt,

deras boning för alla tider,

fast de haft jordagods i sin ägo.

13Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.

14Så går det för dårarna

och för dem som lockas av deras tal:

15likt får drivs de till dödsriket,

döden blir deras herde.

[---]

16Men mig skall Gud köpa fri,

han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

17Oroa dig inte när någon blir rik

och välståndet växer i hans hus,

18ty ingenting får han med sig i döden,

hans rikedom följer honom inte dit ner.

19Fast han räknar sig som lycklig i livet

och prisas för att det gått honom väl,

20går han ändå till sina fäder,

till dem som aldrig ser ljuset mer.

21Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.

50

Psalm 50

501En psalm av Asaf.

Gud, Herren Gud, har tagit till orda,

han kallar på jorden från öster till väster.

2Från Sion, det fullkomligt sköna,

träder Gud fram i glans.

3Vår Gud kommer, han skall inte tiga.

Framför honom går förtärande eld

och kring honom rasar stormen.

4Han kallar på himlen därovan,

kallar på jorden, för att döma sitt folk:

5Samla inför mig mina trogna

som sluter förbund med mig genom offer.

6Himlen förkunnar hans rättfärdighet.

Gud är den som dömer.

7Hör, mitt folk, jag vill tala,

Israel, jag vill varna dig.

Jag är Gud, din Gud.

8På dina offer kan jag inte klaga,

dina brännoffer får jag dagligen.

9Men jag behöver inga tjurar från ditt stall,

inga bockar ur dina fållor,

10ty viltet i skogen är mitt,

alla djur bland de väldiga bergen.

11Jag känner alla fåglar i skyn,

alla markens smådjur är mina.

12Vore jag hungrig sade jag det inte till dig,

ty min är världen och allt den rymmer.

13Skulle jag äta kött av tjurar

eller dricka bockars blod?

14Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud

och infria dina löften till den Högste!

15Ropa till mig när du är i nöd,

jag skall rädda dig, och du skall ära mig.

16Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud

och nämna mitt förbund,

17du som hatar all fostran

och vänder ryggen åt mina ord?

18Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

19Din mun sprider elakt tal,

din tunga spinner lögner.

20Du talar illa om din bror,

du smutskastar din moders son.

21Skulle jag tiga när du handlar så?

Tro inte att jag är som du!

Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig.

22Betänk det, ni som glömmer Gud,

annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning.

23Den som offrar tacksägelse ärar mig,

den som följer min väg skall erfara Guds hjälp.