Bibel 2000 (B2000)
48

Psalm 48

481

48
Neh 9:5–37
En sång, en psalm av Korachs ättlingar.

2

48:2–4
Ps 46:5
Stor är Herren, högt är han prisad

i vår Guds stad.

3

48:3
Ps 50:2
68:17
76:3
78:6887:1132:13Klag 2:15Matt 5:35
48:3 gudaberget Grundtextens uttryck innehåller ordet safón («norr«), som i ugaritiska texter (jfr not till Ps 29) är namnet på det berg som är gudarnas boning.Skönt reser sig hans heliga berg,

en fröjd för hela jorden,

Sions berg, gudaberget,

den store konungens stad.

4Gud bor i dess palats,

han har visat att han är vår tillflykt.

5

48:5
Ps 2:2
48:5–8 Avsnittet tycks inte skildra en konkret historisk händelse utan sammanfattar erfarenheter av främmande angrepp och Guds hjälp. De onda makternas anlopp och nederlag kan symboliskt ha framställts i gudstjänsten; jfr 46:9 f.Kungarna slöt sig samman,

gemensamt ryckte de fram.

6De såg, de häpnade,

de blev förskräckta och flydde.

7Där greps de av bävan,

vånda som hos en födande kvinna,

848:8 skeppen som seglar på Tarshish Tarshish-skeppens storlek och de rikedomar de fraktade gjorde att de kunde uppfattas som tecken på mänskligt övermod; jfr Jes 2:12–16.som när östanvinden krossar

skeppen som seglar på Tarshish.

948:9 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Det vi hört om fick vi se

i Herren Sebaots stad,

i vår Guds stad,

den som Gud har grundat för evigt.

10Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, o Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din hand skänker oss rätt och seger.

12

48:12
Ps 97:8
Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut.

13Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn,

14ge akt på dess vallar,

betrakta dess palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten

15att sådan är Gud,

vår Gud för tid och evighet.

Han skall leda oss.