Bibel 2000 (B2000)
47

Psalm 47

471För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Klappa händer, alla folk,

hylla Gud med jubelrop!

3Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden.

4Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter.

5Han väljer åt oss ett eget land,

hans älskade Jakobs stolthet.

6Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang.

7Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!

8Ja, Gud är all världens konung,

sjung en sång till hans ära!

9Gud är konung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10Folkens furstar samlas,

de är Abrahams Guds folk.

Jordens mäktiga tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.

48

Psalm 48

481En sång, en psalm av Korachs ättlingar.

2Stor är Herren, högt är han prisad

i vår Guds stad.

3Skönt reser sig hans heliga berg,

en fröjd för hela jorden,

Sions berg, gudaberget,

den store konungens stad.

4Gud bor i dess palats,

han har visat att han är vår tillflykt.

5Kungarna slöt sig samman,

gemensamt ryckte de fram.

6De såg, de häpnade,

de blev förskräckta och flydde.

7Där greps de av bävan,

vånda som hos en födande kvinna,

8som när östanvinden krossar

skeppen som seglar på Tarshish.

9Det vi hört om fick vi se

i Herren Sebaots stad,

i vår Guds stad,

den som Gud har grundat för evigt.

10Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, o Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din hand skänker oss rätt och seger.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut.

13Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn,

14ge akt på dess vallar,

betrakta dess palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten

15att sådan är Gud,

vår Gud för tid och evighet.

Han skall leda oss.

49

Psalm 49

491För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Hör detta, alla folk!

Lyssna, alla som bor i världen,

3hög och låg,

rik som fattig.

4Vist är mitt tal,

mina tankar är kloka.

5Jag vill lyssna till visdomsord,

tyda min gåta vid lyrans klang.

6Varför skulle jag frukta i olyckans tid,

då bedragares ondska omger mig?

7De litar till sina ägodelar

och skryter med sin rikedom.

8Men ingen kan köpa sig fri

och betala lösen till Gud.

9Att köpa sig fri är dyrt,

man kan aldrig betala priset

10för att få leva evigt

och inte läggas i graven.

11Man ser att de visa dör,

med dåren och narren går de bort

och lämnar sin egendom åt andra.

12Graven blir deras hem för evigt,

deras boning för alla tider,

fast de haft jordagods i sin ägo.

13Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.

14Så går det för dårarna

och för dem som lockas av deras tal:

15likt får drivs de till dödsriket,

döden blir deras herde.

[---]

16Men mig skall Gud köpa fri,

han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

17Oroa dig inte när någon blir rik

och välståndet växer i hans hus,

18ty ingenting får han med sig i döden,

hans rikedom följer honom inte dit ner.

19Fast han räknar sig som lycklig i livet

och prisas för att det gått honom väl,

20går han ändå till sina fäder,

till dem som aldrig ser ljuset mer.

21Människan i all sin glans är utan förstånd,

hon liknar de oskäliga djuren.