Bibel 2000 (B2000)
48

Psalm 48

481En sång, en psalm av Korachs ättlingar.

2Stor är Herren, högt är han prisad

i vår Guds stad.

3Skönt reser sig hans heliga berg,

en fröjd för hela jorden,

Sions berg, gudaberget,

den store konungens stad.

4Gud bor i dess palats,

han har visat att han är vår tillflykt.

5Kungarna slöt sig samman,

gemensamt ryckte de fram.

6De såg, de häpnade,

de blev förskräckta och flydde.

7Där greps de av bävan,

vånda som hos en födande kvinna,

8som när östanvinden krossar

skeppen som seglar på Tarshish.

9Det vi hört om fick vi se

i Herren Sebaots stad,

i vår Guds stad,

den som Gud har grundat för evigt.

10Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, o Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din hand skänker oss rätt och seger.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut.

13Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn,

14ge akt på dess vallar,

betrakta dess palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten

15att sådan är Gud,

vår Gud för tid och evighet.

Han skall leda oss.