Bibel 2000 (B2000)
47

Psalm 47

471

47–48
Jes 24:23b+
För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Klappa händer, alla folk,

hylla Gud med jubelrop!

347:3 Högst.Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden.

4Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter.

5

47:5
2~Mos 19:55~Mos 32:9
47:5 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Han väljer åt oss ett eget land,

hans älskade Jakobs stolthet.

6

47:6 f.
Ps 98:4–6
47:6 Gud har dragit upp Syftar troligen på en procession upp till templet, i vilken Israels Gud symboliserades av förbundsarken; Ark. Där proklameras han som hela världens konung; jfr 2 Sam 6:1–19; 1 Kung 1:39; 8:1–13; 2 Kung 11:12.Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang.

7Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!

8

47:8 f.
2~Mos 15:18Ps 22:29
24:7–10
98:6
Ja, Gud är all världens konung,

sjung en sång till hans ära!

9Gud är konung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10

47:10
Ps 87:4–6+
47:10 de är Abrahams Guds folk Grundtextens innebörd osäker.Folkens furstar samlas,

de är Abrahams Guds folk.

Jordens mäktiga tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.