Bibel 2000 (B2000)
46

Psalm 46

461För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång.

2Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

3Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

4om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

5Här är en flod vars strömmar

ger glädje åt Guds stad,

som den Högste har helgat till sin boning.

6Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

7Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

8Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

9Kom och skåda Herrens gärningar,

som slår världen med skräck.

10Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

sköldarna bränner han upp i eld.

11Lugn! Besinna att jag är Gud,

upphöjd över folken, upphöjd över jorden.

12Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

47

Psalm 47

471För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Klappa händer, alla folk,

hylla Gud med jubelrop!

3Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden.

4Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter.

5Han väljer åt oss ett eget land,

hans älskade Jakobs stolthet.

6Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang.

7Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!

8Ja, Gud är all världens konung,

sjung en sång till hans ära!

9Gud är konung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10Folkens furstar samlas,

de är Abrahams Guds folk.

Jordens mäktiga tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.

48

Psalm 48

481En sång, en psalm av Korachs ättlingar.

2Stor är Herren, högt är han prisad

i vår Guds stad.

3Skönt reser sig hans heliga berg,

en fröjd för hela jorden,

Sions berg, gudaberget,

den store konungens stad.

4Gud bor i dess palats,

han har visat att han är vår tillflykt.

5Kungarna slöt sig samman,

gemensamt ryckte de fram.

6De såg, de häpnade,

de blev förskräckta och flydde.

7Där greps de av bävan,

vånda som hos en födande kvinna,

8som när östanvinden krossar

skeppen som seglar på Tarshish.

9Det vi hört om fick vi se

i Herren Sebaots stad,

i vår Guds stad,

den som Gud har grundat för evigt.

10Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, o Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din hand skänker oss rätt och seger.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut.

13Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn,

14ge akt på dess vallar,

betrakta dess palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten

15att sådan är Gud,

vår Gud för tid och evighet.

Han skall leda oss.