Bibel 2000 (B2000)
47

Psalm 47

471För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Klappa händer, alla folk,

hylla Gud med jubelrop!

3Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden.

4Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter.

5Han väljer åt oss ett eget land,

hans älskade Jakobs stolthet.

6Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang.

7Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!

8Ja, Gud är all världens konung,

sjung en sång till hans ära!

9Gud är konung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10Folkens furstar samlas,

de är Abrahams Guds folk.

Jordens mäktiga tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.