Bibel 2000 (B2000)
45

Psalm 45

451För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt, en kärlekssång.

2Mitt hjärta brusar av härliga ord,

jag sjunger en sång till kungens ära,

min tunga är en snabb skrivares penna.

3Skönast är du bland människor,

ur din mun flödar ljuvligt tal.

Därför har Gud välsignat dig för evigt.

4Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,

i höghet och majestät!

5Vinn seger! Dra ut för sanning och rätt!

Din starka hand skall utföra bragder.

6Folken stupar för dig,

dina vässade pilar sitter

i hjärtat på dina fiender, konung.

7Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,

din kungaspira är rättens spira.

8Du älskar det rätta, du hatar orätt.

Därför har Gud, din Gud, smort dig

med glädjens olja mer än dina likar.

9Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder,

du gläds åt strängars klang från elfenbensgemaken.

10Kungadottern står bland dina skatter,

i Ofir-guld står bruden på din högra sida.

11Hör, min dotter, lyssna och lär!

Glöm ditt folk och din släkt!

12Kungen åtrår din skönhet,

han är din herre, böj dig för honom!

13Dotter av Tyros, de rika bland folket

skall söka din gunst med gåvor.

14I all sin prakt träder kungadottern in,

av guldbrokad är hennes klänning.

15I lysande färger förs hon fram till kungen,

fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.

16De förs fram under glädje och jubel,

de tågar in i kungens palats.

17Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

du gör dem till furstar i hela världen.

18Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.

Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.

46

Psalm 46

461För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång.

2Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

3Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

4om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

5Här är en flod vars strömmar

ger glädje åt Guds stad,

som den Högste har helgat till sin boning.

6Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

7Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

8Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

9Kom och skåda Herrens gärningar,

som slår världen med skräck.

10Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

sköldarna bränner han upp i eld.

11Lugn! Besinna att jag är Gud,

upphöjd över folken, upphöjd över jorden.

12Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

47

Psalm 47

471För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Klappa händer, alla folk,

hylla Gud med jubelrop!

3Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden.

4Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter.

5Han väljer åt oss ett eget land,

hans älskade Jakobs stolthet.

6Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang.

7Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!

8Ja, Gud är all världens konung,

sjung en sång till hans ära!

9Gud är konung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10Folkens furstar samlas,

de är Abrahams Guds folk.

Jordens mäktiga tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.