Bibel 2000 (B2000)
46

Psalm 46

461För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång.

2Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

3Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

4om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

5Här är en flod vars strömmar

ger glädje åt Guds stad,

som den Högste har helgat till sin boning.

6Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

7Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

8Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

9Kom och skåda Herrens gärningar,

som slår världen med skräck.

10Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

sköldarna bränner han upp i eld.

11Lugn! Besinna att jag är Gud,

upphöjd över folken, upphöjd över jorden.

12Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.