Bibel 2000 (B2000)
44

Psalm 44

441För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt.

2

44:2
2~Mos 12:26Ps 78:3
44:2 ff. Avsnittet beskriver israeliternas erövring av Kanaan.Vi har hört, o Gud,

våra fäder har berättat för oss

om dina gärningar på deras tid,

dina dåd i forna dagar.

3

44:3
5~Mos 7:1Ps 78:55
80:9
Syr 10:15
Du fördrev andra folk men lät våra fäder slå rot,

folken kuvade du, men dem lät du växa till.

4

44:4
2~Mos 23:28+
De tog inte landet med sitt svärd,

deras egen kraft gav dem inte seger

men din hand, din kraft och din gunst,

ty du älskade dem.

5Du är min konung och min Gud,

du skänker Jakob seger.

6

44:6
Ps 60:14
Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare,

i ditt namn trampa ner våra fiender.

7Jag litar inte till min båge,

mitt svärd ger mig inte seger.

8Nej, du gav seger över våra fiender,

du lät motståndarna stå där med skam.

944:9 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.I Gud har vi alltid vår stolthet,

ditt namn prisar vi ständigt.

10

44:10
Ps 60:12
Men nu har du stött bort och förnedrat oss,

du drar inte i fält med våra härar.

11Du lät fienden driva oss på flykt,

och våra motståndare fick plundra.

12Du gjorde oss till slaktfår

och skingrade oss bland folken.

13

44:13
5~Mos 32:30
Jes 52:3
Du sålde ditt folk för ingenting

och gjorde dig ingen förtjänst.

14

44:14 f.
Ps 31:12+
Du gör oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

15Du gör oss till en visa bland folken,

ett mål för allas förakt.

16Ständigt känner jag min vanära,

jag måste rodna av skam,

17när jag hör dem som smädar och hånar,

ser fienden som vill hämnas.

18

44:18–23
Job 31:5–8+
Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig

och inte svikit förbundet med dig.

19Vårt hjärta har inte vänt sig från dig,

våra steg har inte vikit från din väg.

20

44:20
Job 7:12+
44:20 som du krossade draken Se not till 74:13 f.44:20 djupaste mörker Se not till 23:4.Men du har krossat oss som du krossade draken

och höljt oss i djupaste mörker.

21Om vi hade glömt vår Gud

och sträckt våra händer mot en avgud,

22

44:22
Ps 139:1
skulle då inte Gud ha märkt det,

han som vet vad som göms i vårt hjärta?

23

44:23
Rom 8:36
44:23 Det är din skuld Jfr Rom 8:36, där versen efter Septuaginta citeras med annan innebörd: »För din skull«, dvs. »Eftersom vi tillhör dig«.Det är din skuld att vi ständigt dödas,

att vi räknas som slaktfår.

24

44:24
Ps 28:1+
Vakna! Varför sover du, Herre?

Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!

25

44:25
Ps 13:2+
Varför döljer du ditt ansikte

och glömmer vår nöd och plåga?

26Vi har sjunkit ner i gruset,

vi ligger tryckta mot marken.

27Grip in, kom till vår hjälp,

befria oss, du som är god!