Bibel 2000 (B2000)
43

431Skaffa mig rätt, o Gud,

ta dig an min sak!

Rädda mig från ett trolöst folk,

från falska, fördärvade människor!

2Du är min Gud, min tillflykt.

Varför har du stött bort mig?

Varför måste jag gå sörjande,

plågad av fiender?

3Sänd ditt ljus och din sanning!

Låt dem leda mig,

låt dem föra mig till ditt heliga berg

och till din boning,

4så att jag får komma till Guds altare,

till Gud, min glädje och fröjd,

och tacka dig till lyrans klang,

Gud, min Gud.

5Varför är du tyngd av sorg, min själ,

och full av oro?

Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom,

min räddare och min Gud.

44

Psalm 44

441För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt.

2Vi har hört, o Gud,

våra fäder har berättat för oss

om dina gärningar på deras tid,

dina dåd i forna dagar.

3Du fördrev andra folk men lät våra fäder slå rot,

folken kuvade du, men dem lät du växa till.

4De tog inte landet med sitt svärd,

deras egen kraft gav dem inte seger

men din hand, din kraft och din gunst,

ty du älskade dem.

5Du är min konung och min Gud,

du skänker Jakob seger.

6Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare,

i ditt namn trampa ner våra fiender.

7Jag litar inte till min båge,

mitt svärd ger mig inte seger.

8Nej, du gav seger över våra fiender,

du lät motståndarna stå där med skam.

9I Gud har vi alltid vår stolthet,

ditt namn prisar vi ständigt.

10Men nu har du stött bort och förnedrat oss,

du drar inte i fält med våra härar.

11Du lät fienden driva oss på flykt,

och våra motståndare fick plundra.

12Du gjorde oss till slaktfår

och skingrade oss bland folken.

13Du sålde ditt folk för ingenting

och gjorde dig ingen förtjänst.

14Du gör oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

15Du gör oss till en visa bland folken,

ett mål för allas förakt.

16Ständigt känner jag min vanära,

jag måste rodna av skam,

17när jag hör dem som smädar och hånar,

ser fienden som vill hämnas.

18Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig

och inte svikit förbundet med dig.

19Vårt hjärta har inte vänt sig från dig,

våra steg har inte vikit från din väg.

20Men du har krossat oss som du krossade draken

och höljt oss i djupaste mörker.

21Om vi hade glömt vår Gud

och sträckt våra händer mot en avgud,

22skulle då inte Gud ha märkt det,

han som vet vad som göms i vårt hjärta?

23Det är din skuld att vi ständigt dödas,

att vi räknas som slaktfår.

24Vakna! Varför sover du, Herre?

Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!

25Varför döljer du ditt ansikte

och glömmer vår nöd och plåga?

26Vi har sjunkit ner i gruset,

vi ligger tryckta mot marken.

27Grip in, kom till vår hjälp,

befria oss, du som är god!

45

Psalm 45

451För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt, en kärlekssång.

2Mitt hjärta brusar av härliga ord,

jag sjunger en sång till kungens ära,

min tunga är en snabb skrivares penna.

3Skönast är du bland människor,

ur din mun flödar ljuvligt tal.

Därför har Gud välsignat dig för evigt.

4Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,

i höghet och majestät!

5Vinn seger! Dra ut för sanning och rätt!

Din starka hand skall utföra bragder.

6Folken stupar för dig,

dina vässade pilar sitter

i hjärtat på dina fiender, konung.

7Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,

din kungaspira är rättens spira.

8Du älskar det rätta, du hatar orätt.

Därför har Gud, din Gud, smort dig

med glädjens olja mer än dina likar.

9Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder,

du gläds åt strängars klang från elfenbensgemaken.

10Kungadottern står bland dina skatter,

i Ofir-guld står bruden på din högra sida.

11Hör, min dotter, lyssna och lär!

Glöm ditt folk och din släkt!

12Kungen åtrår din skönhet,

han är din herre, böj dig för honom!

13Dotter av Tyros, de rika bland folket

skall söka din gunst med gåvor.

14I all sin prakt träder kungadottern in,

av guldbrokad är hennes klänning.

15I lysande färger förs hon fram till kungen,

fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.

16De förs fram under glädje och jubel,

de tågar in i kungens palats.

17Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

du gör dem till furstar i hela världen.

18Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.

Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.