Bibel 2000 (B2000)
43

431Skaffa mig rätt, o Gud,

ta dig an min sak!

Rädda mig från ett trolöst folk,

från falska, fördärvade människor!

2Du är min Gud, min tillflykt.

Varför har du stött bort mig?

Varför måste jag gå sörjande,

plågad av fiender?

3Sänd ditt ljus och din sanning!

Låt dem leda mig,

låt dem föra mig till ditt heliga berg

och till din boning,

4så att jag får komma till Guds altare,

till Gud, min glädje och fröjd,

och tacka dig till lyrans klang,

Gud, min Gud.

5Varför är du tyngd av sorg, min själ,

och full av oro?

Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom,

min räddare och min Gud.