Bibel 2000 (B2000)
4

Psalm 4

41För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Svara mig när jag ropar,

Gud, du som skaffar mig rätt.

Du öppnar vägen när jag är trängd.

Visa mig nåd och hör min bön.

3Ni mäktiga,

hur länge skall ni skymfa min heder,

älska tomhet och bruka lögn?

4Ni skall veta att Herren har varit

förunderligt god mot mig,

han hör när jag ropar till honom.

5Upprörs ni, så synda inte.

Säg där ni ligger på er bädd: »Var stilla!«

6Ge rätta offer, förtrösta på Herren.

7Många säger: »Vem kan ge oss lycka?«

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

8Av dig har jag fått en större glädje

än de som fått korn och vin i mängd.

9Jag lägger mig ner i frid och sover.

Du, Herre, låter mig bo i trygghet.