Bibel 2000 (B2000)
39

Psalm 39

39139:1 Se not till 6:1.För körledaren. En psalm av David.

2

39:2–4
Jer 20:9
39:2
Ps 141:3
Syr 22:27
28:24
Jag tänkte: Jag skall ta mig i akt

och inte synda med min tunga,

jag skall sätta lås för min mun,

så länge gudlösa är inom hörhåll.

339:3 men till ingen nytta Grundtextens innebörd osäker.Så höll jag mig tyst och blev stum,

jag teg, men till ingen nytta.

Min plåga blev bitter,

4hjärtat brände i mitt bröst,

jag stönade, det brann som eld.

Jag kunde inte tiga.

5

39:5–7
Job 7:7Ps 62:10
39:5
Ps 119:84
Vish 15:9+
Herre, lär mig inse att jag skall dö

och hur få mina tillmätta dagar är,

inse att jag är förgänglig.

639:6 Efter denna vers liksom efter v. 12 står ordet séla, vars betydelse är okänd.En handfull dagar är allt du ger mig,

för dig är min livstid ett intet.

Bara en vindfläkt är människan,

7

39:7
Pred 2:18+
som en skuggbild vandrar hon kring.

Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar,

hon vet inte vems de en gång skall bli.

8Herre, vad har jag då att hoppas på?

Mitt hopp står till dig.

939:9 låt mig slippa bli smädad för dårskap Eller »utsätt mig inte för dårars hån«.Befria mig från alla mina synder,

låt mig slippa bli smädad för dårskap.

10Jag tiger och öppnar inte min mun

– det är ju du som låtit detta ske.

11Ta bort den plåga du lagt på mig!

Jag förgås under slagen av din hand.

12

39:12
Job 13:28
Jes 50:9
39:12 likt malen förtär du Eller »du krossar som (man krossar) mal«.Du tuktar och straffar en man för hans synd,

likt malen förtär du allt han har kärt.

Bara en vindfläkt är människan.

13

39:13
3~Mos 25:23
1~Krön 29:15a
Ps 119:19
Heb 11:13+
39:13 en tid är jag gäst hos dig Enligt detta synsätt är israeliten under sitt jordeliv en gäst hos Herren i det land som är Herrens egendom; se 3 Mos 25:23; 1 Krön 29:15. Tanken på främlingskapet har i senare, kristet bildspråk utformats på ett annat sätt: människan är en gäst och främling på jorden men har sitt rätta hem hos Gud i himlen; jfr Heb 11:13 ff.Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop,

tig inte när jag gråter!

Ty en tid är jag gäst hos dig,

en främling som alla mina fäder.

14

39:14
Job 7:19a+
Vänd bort din blick, så kan jag glädjas

innan jag går bort och inte mer finns till.