Bibel 2000 (B2000)
37

Psalm 37

371Av David.

Reta inte upp dig på de onda,

avundas inte dem som gör orätt!

2De torkar snabbt som gräset

och vissnar bort som grönskan.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så får du bo i ditt land och leva trygg.

4Ha din glädje i Herren,

han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

5Lägg ditt liv i Herrens hand.

Lita på honom, han kommer att handla.

6Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,

din rättvisa sak som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Reta dig inte på den som har framgång,

den som når sina onda syften.

8Stilla din harm, låt din vrede slockna,

reta inte upp dig, det leder bara till ont.

9De som gör det onda skall drivas bort,

men de som hoppas på Herren får äga landet.

10En kort tid, och den gudlöse är inte mer,

du letar där han fanns, och han är borta.

11Men de ödmjuka får äga landet

och njuta en ostörd fred.

12De gudlösa vill den rättfärdige ont,

och de visar tänderna mot honom.

13Herren ler åt dem,

han ser att deras stund kommer.

14De gudlösa drar sina svärd

och spänner sina bågar

för att fälla den fattige och förtryckte,

för att slakta den som handlar rätt.

15Men svärdet tränger in i deras eget hjärta,

och deras bågar bryts sönder.

16Bättre det lilla den rättfärdige har

än de gudlösas stora rikedom,

17ty de gudlösas makt skall brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren tar sig an de frommas liv,

de behåller sin arvslott för alltid.

19De drabbas inte när olyckan kommer,

när svälten råder äter de sig mätta.

20Men de gudlösa går under,

och som i en glödande ugn

försvinner Herrens fiender,

försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte igen,

den rättfärdige är frikostig och givmild.

22Ty de som Gud välsignat får äga landet,

men de han förbannat skall drivas bort.

23Människans steg styrs av Herren,

han vill trygga hennes väg.

24Snubblar hon faller hon inte omkull,

ty Herren håller hennes hand.

25Ung har jag varit, gammal är jag,

men aldrig såg jag den rättfärdige övergiven

eller hans barn tigga om bröd.

26Alltid lånar han frikostigt ut,

och hans barn blir välsignade.

27Sky det onda och gör det goda,

så får du bo kvar för alltid.

28Ty Herren älskar det rätta

och överger inte sina trogna.

Men syndarna skall förgöras för alltid

och de gudlösas barn drivas bort.

29De rättfärdiga skall äga landet

och bo där för alltid.

30Den rättfärdiges mun talar vist

och hans tunga säger det rätta.

31Han bär sin Guds lag i hjärtat,

han går utan att vackla.

32Den gudlöse spejar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Herren ger honom inte i den gudlöses våld

och låter honom inte bli fälld i rätten.

34Hoppas på Herren och följ hans väg!

Han skall upphöja dig, du skall äga landet,

när de gudlösa drivs bort får du se på.

35Jag såg en gudlös i hans kraft,

han stod hög som en ceder på Libanon.

36Jag gick förbi och han var borta,

jag sökte honom och han fanns inte mer.

37Ge akt på den fromme, se på den redbare,

fridens man har en framtid,

38men syndarna går alla under,

de gudlösa berövas sin framtid.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras värn i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

befriar dem från de gudlösa,

räddar dem när de flyr till honom.

38

Psalm 38

381En psalm av David, till påminnelse.

2Herre, tukta mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din harm!

3Dina pilar har trängt in i mig

och din hand vilar tung på mig.

4Ingenting är helt på min kropp

för din vredes skull,

ingenting är friskt i mig

för mina synders skull.

5Min skuld har växt mig över huvudet,

den är en börda, för tung för mig.

6Mina sår stinker och varas

för min dårskaps skull.

7Jag är krokig och böjd,

dagen lång går jag sörjande.

8Höfterna brinner av smärta,

ingenting är helt i min kropp.

9Jag är kraftlös och krossad,

jag skriker ut mitt hjärtas jämmer.

10Herre, du känner min längtan,

mina suckar når fram till dig.

11Mitt hjärta bultar, mina krafter sviker,

mina ögons ljus har slocknat.

12Mina vänner och grannar skyr min plåga,

mina närmaste håller sig borta.

13De som står efter mitt liv gillrar fällor,

de som vill mig ont förtalar mig

och tänker ständigt på svek.

14Jag är lik en döv som ingenting hör,

en stum som inte öppnar sin mun.

15Jag är lik en man som inte hör,

en som inte kan svara.

16Men, Herre, jag hoppas på dig,

du skall svara mig, Herre, min Gud.

17Jag är rädd att de skall skratta åt mig,

de som hånar mig när jag snavar.

18Ty jag är nära att stupa,

jag är ständigt plågad.

19Jag bekänner min skuld,

jag sörjer över min synd.

20Fiender utan orsak har jag många,

talrika är de som hatar mig utan skäl.

21De lönar gott med ont,

de är emot mig för att jag sökt det goda.

22Överge mig inte, Herre,

min Gud, dröj inte långt borta!

23Skynda till min hjälp,

Herre, du min räddning!

39

Psalm 39

391För körledaren. En psalm av David.

2Jag tänkte: Jag skall ta mig i akt

och inte synda med min tunga,

jag skall sätta lås för min mun,

så länge gudlösa är inom hörhåll.

3Så höll jag mig tyst och blev stum,

jag teg, men till ingen nytta.

Min plåga blev bitter,

4hjärtat brände i mitt bröst,

jag stönade, det brann som eld.

Jag kunde inte tiga.

5Herre, lär mig inse att jag skall dö

och hur få mina tillmätta dagar är,

inse att jag är förgänglig.

6En handfull dagar är allt du ger mig,

för dig är min livstid ett intet.

Bara en vindfläkt är människan,

7som en skuggbild vandrar hon kring.

Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar,

hon vet inte vems de en gång skall bli.

8Herre, vad har jag då att hoppas på?

Mitt hopp står till dig.

9Befria mig från alla mina synder,

låt mig slippa bli smädad för dårskap.

10Jag tiger och öppnar inte min mun

— det är ju du som låtit detta ske.

11Ta bort den plåga du lagt på mig!

Jag förgås under slagen av din hand.

12Du tuktar och straffar en man för hans synd,

likt malen förtär du allt han har kärt.

Bara en vindfläkt är människan.

13Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop,

tig inte när jag gråter!

Ty en tid är jag gäst hos dig,

en främling som alla mina fäder.

14Vänd bort din blick, så kan jag glädjas

innan jag går bort och inte mer finns till.