Bibel 2000 (B2000)
37

Psalm 37

371

37
Job 20:5
37:1 f.
Ps 102:12b
Jes 40:6Syr 9:11
37:1
Ords 3:31+
37 Alfabetiska dikter.Av David.

Reta inte upp dig på de onda,

avundas inte dem som gör orätt!

2

37:2
Ps 58:8
92:8
129:6
De torkar snabbt som gräset

och vissnar bort som grönskan.

337:3 bo i ditt land Psalmen uttrycker på flera ställen en i GT ofta förekommande tanke: landet skall tillfalla de rättfärdiga, medan de onda och gudlösa drivs bort därifrån; jfr Ords 2:21 f.; Jes 57:13.Förtrösta på Herren och gör det goda,

så får du bo i ditt land och leva trygg.

4Ha din glädje i Herren,

han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

5

37:5
Ps 55:23+
Lägg ditt liv i Herrens hand.

Lita på honom, han kommer att handla.

6

37:6
Job 11:17+
Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,

din rättvisa sak som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Reta dig inte på den som har framgång,

den som når sina onda syften.

8

37:8
Ps 4:5
Ords 12:16Ef 4:26
Stilla din harm, låt din vrede slockna,

reta inte upp dig, det leder bara till ont.

9

37:9
Ps 25:13
Ords 2:21
De som gör det onda skall drivas bort,

men de som hoppas på Herren får äga landet.

10En kort tid, och den gudlöse är inte mer,

du letar där han fanns, och han är borta.

11

37:11
Ps 25:13
Ords 2:21Matt 5:5
Men de ödmjuka får äga landet

och njuta en ostörd fred.

12De gudlösa vill den rättfärdige ont,

och de visar tänderna mot honom.

13

37:13
Ps 2:4
59:9
Ords 1:26
Herren ler åt dem,

han ser att deras stund kommer.

14

37:14
Ps 11:2
64:4
De gudlösa drar sina svärd

och spänner sina bågar

för att fälla den fattige och förtryckte,

för att slakta den som handlar rätt.

15Men svärdet tränger in i deras eget hjärta,

och deras bågar bryts sönder.

16

37:16
Ords 15:16Syr 29:22
37:16 de gudlösas stora rikedom Med Septuaginta och Peshitta; MT har »många gudlösas rikedom«.Bättre det lilla den rättfärdige har

än de gudlösas stora rikedom,

17ty de gudlösas makt skall brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18

37:18 f.
Ords 19:23+
Herren tar sig an de frommas liv,

de behåller sin arvslott för alltid.

19

37:19
Ps 33:19+
De drabbas inte när olyckan kommer,

när svälten råder äter de sig mätta.

20

37:20
Ps 68:3
Men de gudlösa går under,

och som i en glödande ugn

försvinner Herrens fiender,

försvinner som rök.

21

37:21
Ords 21:26
Den gudlöse lånar men betalar inte igen,

den rättfärdige är frikostig och givmild.

22

37:22
Ps 25:13
Ords 2:21
Ty de som Gud välsignat får äga landet,

men de han förbannat skall drivas bort.

23

37:23
Ords 20:24+
Människans steg styrs av Herren,

han vill trygga hennes väg.

24Snubblar hon faller hon inte omkull,

ty Herren håller hennes hand.

25Ung har jag varit, gammal är jag,

men aldrig såg jag den rättfärdige övergiven

eller hans barn tigga om bröd.

26Alltid lånar han frikostigt ut,

och hans barn blir välsignade.

27

37:27
Ps 34:15+
Sky det onda och gör det goda,

så får du bo kvar för alltid.

28

37:28
Ps 21:11
Ty Herren älskar det rätta

och överger inte sina trogna.

Men syndarna skall förgöras för alltid

och de gudlösas barn drivas bort.

29

37:29
Ps 25:13
Ords 2:21Jes 60:21
De rättfärdiga skall äga landet

och bo där för alltid.

30

37:30
Ords 10:31
Den rättfärdiges mun talar vist

och hans tunga säger det rätta.

31

37:31
Jes 51:7+
Han bär sin Guds lag i hjärtat,

han går utan att vackla.

32Den gudlöse spejar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Herren ger honom inte i den gudlöses våld

och låter honom inte bli fälld i rätten.

34Hoppas på Herren och följ hans väg!

Han skall upphöja dig, du skall äga landet,

när de gudlösa drivs bort får du se på.

35

37:35 ff.
Ords 10:25+
37:35 f.
Job 5:3
20:6Ps 92:8
Jes 14:131~Mack 2:62
37:35 han stod … Libanon Med Septuaginta; MT är delvis obegriplig.Jag såg en gudlös i hans kraft,

han stod hög som en ceder på Libanon.

3637:36 Jag gick förbi Med bl.a. en Qumran-handskrift och Septuaginta; MT har »Han gick förbi«.Jag gick förbi och han var borta,

jag sökte honom och han fanns inte mer.

37Ge akt på den fromme, se på den redbare,

fridens man har en framtid,

38

37:38
Ords 24:20+
men syndarna går alla under,

de gudlösa berövas sin framtid.

39

37:39
Ords 10:29+
De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras värn i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

befriar dem från de gudlösa,

räddar dem när de flyr till honom.