Bibel 2000 (B2000)
34

Psalm 34

341

34:1
1~Sam 21:10–15+
34 Alfabetiska dikter.34:1 Avimelek Överskriften syftar på 1 Sam 21:10–15. Men det är inför Akish av Gat, inte Avimelek, som David där låtsas vara vansinnig.Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.

2

34:2
Ps 63:5
104:33
145:1146:2
Jag vill alltid prisa Herren,

ständigt sjunga hans lov.

3Stolt ger jag Herren äran,

de betryckta hör det och gläds.

4Lova Herren med mig,

låt oss tillsammans ära hans namn!

534:5 Jag sökte mig till Herren Uttrycket förekommer ofta i Ps och innebär att uppsöka templet.Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,

han befriade mig från all fruktan.

6Se mot honom och stråla av glädje,

sänk inte blicken i skam.

7Jag eländige ropade, Herren hörde,

han räddade mig ur all min nöd.

8

34:8
2~Mos 14:19
Ps 35:591:11
34:8 Ängel.Herrens ängel håller vakt

kring hans trogna och räddar dem.

9

34:9
1~Pet 2:3
Se och smaka Herrens godhet,

lycklig den som flyr till honom!

10

34:10
Ps 33:19+
34:10 ni hans heliga Den enda gången i GT uttrycket »de heliga« används om människor. I NT blir uttrycket de kristnas beteckning på sig själva; se t.ex. Rom 1:7; 2 Kor 8:4. Helig.Frukta Herren, ni hans heliga,

de som fruktar honom lider ingen brist.

11

34:11
Luk 1:53
Lejon kan lida nöd och hungra,

de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

12Kom, mina barn, lyssna på mig,

jag vill lära er att frukta Herren.

13

34:13–17
1~Pet 3:10–12
Är du en som älskar livet

och vill se många lyckliga år?

14Bevara då din tunga från ont

och dina läppar från falska ord.

15

34:15
Ps 37:27
97:10
Ords 3:7
Am 5:15
Syr 17:25Rom 12:18
Heb 12:14
Sky det onda och gör det goda,

sträva efter att hålla fred.

16Herrens ögon ser de rättfärdiga,

och hans öron hör deras rop.

17

34:17
Job 18:17
Ps 9:6
41:6
109:15
Ords 10:7
Syr 41:11
Herren inskrider mot dem som gör det onda,

han utplånar deras minne på jorden.

18

34:18 f.
Ps 51:19
145:18
Jes 57:15
66:2
De rättfärdiga ropar, och Herren hör

och räddar dem ur all nöd.

19Herren är nära de förtvivlade,

han hjälper de modlösa.

20

34:20 ff.
Ords 24:16
Den rättfärdige drabbas av mycket ont,

men Herren räddar honom från allt.

2134:21 varje ben i hans kropp … krossas Att benen krossas är en bild för att människan är sjuk (Jes 38:13), nedbruten (51:10) eller förtryckt (Mik 3:3). Uttrycket används också konkret om påsklammets ben (2 Mos 12:46; 4 Mos 9:12; jfr Joh 19:36).Han skyddar varje ben i hans kropp,

inte ett enda skall krossas.

22

34:22 f.
Ords 11:21
Olyckan dödar den gudlöse,

den rättfärdiges fiender står med skuld.

2334:23 Denna vers faller utanför psalmens alfabetiska schema; jfr not till 25:22.Herren räddar sina tjänares liv,

de som flyr till honom är fria från skuld.