Bibel 2000 (B2000)
33

Psalm 33

331

33:1 f.
Ps 32:11
97:1292:2–4
Jubla över Herren, ni rättfärdiga!

De redbara skall sjunga hans lov.

2Tacka Herren till lyrans klang,

spela på tiosträngad harpa!

3

33:3
Ps 96:1+
33:3 en ny sång Återkommande uttryck; se 40:4; 96:1; 98:1; 149:1; Jes 42:10. Innebörden är oklar; kanske avses en sång diktad för ett särskilt tillfälle eller en sång som förbands med någon form av förnyelseceremoni.Sjung till hans ära, sjung en ny sång,

jubla till strängarnas välljud!

4

33:4
Ps 19:10+
Herrens ord är att lita på,

han handlar alltid trofast.

5

33:5
Ps 119:64
Rätt och rättfärdighet älskar han,

Herrens kärlek fyller hela jorden.

6

33:6
1~Mos 1:6–8,14–18
Vish 9:1
Syr 42:15
33:6 rymdens här Solen, månen och stjärnorna. Avsnittet 33:6–9 är en anspelning på skapelsen genom det gudomliga ordet enligt 1 Mos 1.Genom Herrens ord blev himlen till

och rymdens här på hans befallning.

7

33:7
Job 38:8–11+
33:7 en lägel Med Septuaginta och Peshitta; MT har »en hög«. Lägel.33:7 havet, djupens vatten Himmelsoceanen, »vattnet ovanför valvet«. Versen handlar om Guds makt över urhavet i skapelsen (1 Mos 1:6–8); jfr Ps 104:6–9.Som i en lägel samlade han havet

och lade djupens vatten i säkert förvar.

8Må hela jorden bäva inför Herren,

alla som bor där frukta honom.

9

33:9
1~Mos 1:3–26
Ps 148:5
Jes 48:13
Klag 3:37
Han talade och allt blev till,

han befallde och det skedde.

10

33:10 f.
Ords 16:9
19:21Jes 40:8
46:10
Herren gäckar folkens planer

och gör deras avsikter om intet.

11Men Herrens plan står fast för evigt,

hans avsikter från släkte till släkte.

12

33:12
Ps 144:15135:4+
Lyckligt det folk som har Herren till Gud,

det folk han valt till sin egendom!

13

33:13–15
2~Krön 16:9Job 28:24
Ps 14:2
66:7
Syr 15:18
Från himlen blickar Herren ner

och ser på alla människor.

14Från sin tronsal betraktar han

alla dem som bor på jorden,

15han som ensam gett dem liv och tanke

och som följer alla deras gärningar.

16

33:16 ff.
Ps 20:8
147:10Ords 21:31
Jes 31:1
Judit 9:7,11
Stora härar räddar inte kungen,

stor styrka hjälper inte kämpen,

17stridshästar säkrar inte segern,

de räddar ingen med all sin kraft.

18Men Herren vakar över dem som fruktar honom,

över dem som hoppas på hans nåd,

19

33:19
Job 5:20
Ps 34:10
37:19
111:5
han räddar dem från döden

och håller dem vid liv i hungertid.

20

33:20
Ps 3:4+
Vi sätter vårt hopp till Herren,

han är vår hjälp och vår sköld.

21I honom har våra hjärtan sin glädje,

vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

ty vi hoppas på dig.