Bibel 2000 (B2000)
32

Psalm 32

321Av David, en dikt.

Lycklig den vars brott har förlåtits

och vars synd har plånats ut!

2Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren

och vars sinne är utan svek!

3Så länge jag teg tynade jag bort.

Jag jämrade mig dagen lång,

4dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka.

5Då erkände jag min synd för dig,

jag dolde inte min skuld.

Jag sade: Jag vill bekänna

mina brott för Herren.

Och du förlät min synd och skuld.

6Därför ber dina trogna till dig

i nödens tid.

När de stora vattnen stiger

når de inte dem.

7Du är min fristad,

du bevarar mig för nöden,

du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

8Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,

jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

9Var inte som en häst eller mula utan förstånd —

med tygel och betsel måste de tämjas.

10Den gudlöse drabbas av många plågor,

men den som litar på Herren

skall omslutas av godhet.

11Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla!

Alla rättrådiga, ropa av fröjd!

33

Psalm 33

331Jubla över Herren, ni rättfärdiga!

De redbara skall sjunga hans lov.

2Tacka Herren till lyrans klang,

spela på tiosträngad harpa!

3Sjung till hans ära, sjung en ny sång,

jubla till strängarnas välljud!

4Herrens ord är att lita på,

han handlar alltid trofast.

5Rätt och rättfärdighet älskar han,

Herrens kärlek fyller hela jorden.

6Genom Herrens ord blev himlen till

och rymdens här på hans befallning.

7Som i en lägel samlade han havet

och lade djupens vatten i säkert förvar.

8Må hela jorden bäva inför Herren,

alla som bor där frukta honom.

9Han talade och allt blev till,

han befallde och det skedde.

10Herren gäckar folkens planer

och gör deras avsikter om intet.

11Men Herrens plan står fast för evigt,

hans avsikter från släkte till släkte.

12Lyckligt det folk som har Herren till Gud,

det folk han valt till sin egendom!

13Från himlen blickar Herren ner

och ser på alla människor.

14Från sin tronsal betraktar han

alla dem som bor på jorden,

15han som ensam gett dem liv och tanke

och som följer alla deras gärningar.

16Stora härar räddar inte kungen,

stor styrka hjälper inte kämpen,

17stridshästar säkrar inte segern,

de räddar ingen med all sin kraft.

18Men Herren vakar över dem som fruktar honom,

över dem som hoppas på hans nåd,

19han räddar dem från döden

och håller dem vid liv i hungertid.

20Vi sätter vårt hopp till Herren,

han är vår hjälp och vår sköld.

21I honom har våra hjärtan sin glädje,

vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

ty vi hoppas på dig.

34

Psalm 34

341Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.

2Jag vill alltid prisa Herren,

ständigt sjunga hans lov.

3Stolt ger jag Herren äran,

de betryckta hör det och gläds.

4Lova Herren med mig,

låt oss tillsammans ära hans namn!

5Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,

han befriade mig från all fruktan.

6Se mot honom och stråla av glädje,

sänk inte blicken i skam.

7Jag eländige ropade, Herren hörde,

han räddade mig ur all min nöd.

8Herrens ängel håller vakt

kring hans trogna och räddar dem.

9Se och smaka Herrens godhet,

lycklig den som flyr till honom!

10Frukta Herren, ni hans heliga,

de som fruktar honom lider ingen brist.

11Lejon kan lida nöd och hungra,

de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

12Kom, mina barn, lyssna på mig,

jag vill lära er att frukta Herren.

13Är du en som älskar livet

och vill se många lyckliga år?

14Bevara då din tunga från ont

och dina läppar från falska ord.

15Sky det onda och gör det goda,

sträva efter att hålla fred.

16Herrens ögon ser de rättfärdiga,

och hans öron hör deras rop.

17Herren inskrider mot dem som gör det onda,

han utplånar deras minne på jorden.

18De rättfärdiga ropar, och Herren hör

och räddar dem ur all nöd.

19Herren är nära de förtvivlade,

han hjälper de modlösa.

20Den rättfärdige drabbas av mycket ont,

men Herren räddar honom från allt.

21Han skyddar varje ben i hans kropp,

inte ett enda skall krossas.

22Olyckan dödar den gudlöse,

den rättfärdiges fiender står med skuld.

23Herren räddar sina tjänares liv,

de som flyr till honom är fria från skuld.