Bibel 2000 (B2000)
30

Psalm 30

301En psalm, en sång vid tempelinvigningen. Av David.

2Jag vill lovsjunga dig, Herre,

ty du drog mig upp ur djupet

och lät inte mina fiender triumfera.

3Herre, min Gud, jag ropade till dig

och du gjorde mig frisk.

4Herre, du förde mig upp ur dödsriket,

du gav mig liv, du räddade mig från graven.

5Sjung Herrens lov, ni hans trogna,

prisa hans heliga namn!

6Ofärd är i hans vrede,

men i hans nåd är liv.

Om kvällen är gråten min gäst

men om morgonen jublet.

7När det gick mig väl tänkte jag:

Jag skall alltid stå trygg.

8Herre, i din nåd ställde du mig på fasta berget.

Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.

9Till dig, Herre, ropade jag,

Herren bad jag om förskoning.

10Vad har du för vinst av min död,

av att jag sänks i graven?

Kan mullen prisa dig?

Kan den förkunna din trofasthet?

11Lyssna, Herre, skona mig,

Herre, bli min hjälpare!

12Du vände min dödsklagan i dans,

du tog av mig sorgens dräkt

och klädde mig i glädje.

13Därför skall jag sjunga ditt lov

och aldrig tystna.

Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.