Bibel 2000 (B2000)
3

Psalm 3

31

3:1
2~Sam 15:14
3:1 En psalm av David Grundtextens uttryck kan tolkas som en författarangivelse, »av David«, men även andra översättningar är möjliga: »för David« (dvs. för att användas av en kung av Davids ätt) eller »tillhörande David(-samlingen)«. Kanske har det hebreiska uttrycket uppfattats olika under olika perioder av Israels historia.3:1 när han flydde för sin son Absalom Se 2 Sam 15:13 ff. – Sådana överskrifter, som vill ge besked om psalmernas författare och bakgrund, hör inte till den ursprungliga texten utan skrevs av dem som senare samlade och redigerade dikterna.En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2

3:2
Ps 25:19
38:20
56:3
Herre, mina fiender är många!

Många reser sig mot mig.

33:3 Efter denna vers liksom efter v. 5 och 9 står ordet séla, vars betydelse är okänd. Troligen är det en liturgisk-musikalisk anvisning; Poetiska skrifter.Många säger om mig:

»Han får ingen hjälp av Gud.«

4

3:4
1~Mos 15:1
Ps 18:384:12
115:9–11
3:4 den som ger mig seger Ordagrant »den som upplyfter mitt huvud«. Andra tolkningar »den som upprättar mig«; »den som ger mig mod och tillförsikt«.Men du, Herre, är min sköld och min ära,

du är den som ger mig seger.

5Jag ropar högt till Herren,

och han svarar från sitt heliga berg.

6

3:6
Ps 4:9
3:6 Versen kan syfta på att psalmisten tillbringat natten i templet för att i drömmen få veta Guds vilja (jfr 16:7; 17:3, 15). Den kan också vara en allmän utsaga om trygghet i Guds närhet.Jag lade mig ner, jag sov,

jag vaknade – Herren stöder mig.

7

3:7
Ps 27:3
Jag fruktar ej för de tiotusen,

som ansätter mig från alla håll.

8

3:8
Job 4:10
29:17
Ps 58:7
Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!

Du slår mina fiender på käken,

du krossar de gudlösas tänder.

9Hjälpen kommer från Herren.

Ge välsignelse åt ditt folk!