Bibel 2000 (B2000)
3

Psalm 3

31En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2Herre, mina fiender är många!

Många reser sig mot mig.

3Många säger om mig:

»Han får ingen hjälp av Gud.«

4Men du, Herre, är min sköld och min ära,

du är den som ger mig seger.

5Jag ropar högt till Herren,

och han svarar från sitt heliga berg.

6Jag lade mig ner, jag sov,

jag vaknade — Herren stöder mig.

7Jag fruktar ej för de tiotusen,

som ansätter mig från alla håll.

8Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!

Du slår mina fiender på käken,

du krossar de gudlösas tänder.

9Hjälpen kommer från Herren.

Ge välsignelse åt ditt folk!