Bibel 2000 (B2000)
27

Psalm 27

271Av David.

Herren är mitt ljus och min räddning,

vem skulle jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv,

vem skulle jag bäva för?

2När de onda kommer emot mig

för att slita mig i stycken,

mina motståndare och fiender,

då skall de själva snava och falla.

3Om en krigshär hotar mig

känner jag ingen fruktan,

om kriget kommer

är jag ändå trygg.

4Ett enda ber jag Herren om,

detta begär jag:

att få vara i Herrens hus

varje dag i mitt liv

för att se Herrens ljuvlighet

och söka svar i hans tempel.

5Ty han gömmer mig i sin hydda

på olyckans dag,

han gömmer mig i sitt tält,

han räddar mig upp på klippan.

6Nu kan jag triumfera

över fienderna omkring mig.

Jag vill offra i hans tält,

offra med segerjubel.

Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

7Hör, Herre, när jag ropar,

visa mig nåd och svara mig.

8»Sök Herren«, manar mitt hjärta.

Dig, o Herre, söker jag.

9Dölj inte ditt ansikte för mig,

visa inte bort din tjänare i vrede,

du som varit min hjälpare.

Stöt inte bort mig, överge mig inte,

min Gud, du som räddar mig.

10Om min far och min mor överger mig

skall Herren ta sig an mig.

11Visa mig, Herre, din väg!

Led mig på en jämn stig,

jag omges av fiender,

12låt inte mina ovänner sluka mig.

Menedare träder fram,

vittnen i våldets tjänst.

13Men jag är viss om att möta Herrens godhet

här i de levandes land.

14Hoppas på Herren!

Var stark, fatta mod

och hoppas på Herren!

28

Psalm 28

281Av David.

Till dig, Herre, ropar jag.

Min klippa, var inte stum!

Svara mig inte med tystnad,

då blir jag lik dem som lagts i graven.

2Hör hur jag bönfaller dig,

hur jag ropar till dig om hjälp

och sträcker mina händer mot ditt tempel,

mot det allra heligaste.

3Släpa inte bort mig

med gudlösa och ogärningsmän.

De säger sig vilja väl

men har ont i sinnet.

4Löna dem för vad de gjort,

för deras onda dåd!

Löna dem för deras handlingar,

låt deras gärningar drabba dem!

5De ger inte akt på Herrens verk,

på allt vad han har gjort.

Han skall riva ner dem,

inte bygga upp dem.

6Lovad vare Herren,

ty han har hört min bön.

7Herren är min styrka, min sköld,

på honom förtröstar jag.

Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,

hela min varelse tackar honom.

8Herren är sitt folks styrka,

sin smordes tillflykt och räddning.

9Rädda ditt folk

och välsigna din egendom.

Var deras herde, bär dem för evigt.

29

Psalm 29

291En psalm av David.

Ära Herren, ni gudasöner,

ära Herrens majestät,

2ära Herrens höga namn,

fall ner inför Herren i helig skrud!

3Herrens röst över vattnen!

Ärans Gud dundrar,

Herren hörs över de stora vattnen.

4Herrens röst i sin kraft,

Herrens röst i sin prakt,

5Herrens röst knäcker cedrarna,

Herren knäcker Libanons cedrar.

6Han får Libanon att hoppa som en kalv,

Sirjons berg som en vildoxe.

7Herrens röst slår blixtar,

8Herrens röst får öknen att skälva,

Herren får Kadeshöknen att skälva.

9Herrens röst skrämmer hindarna att kalva,

lämnar träden nakna.

Allt i hans tempel ropar: »Ära!«

10Herren tronar ovan himmelshavet,

Herren tronar som konung för evigt.

11Herren ger styrka åt sitt folk.

Herren välsignar sitt folk med fred.