Bibel 2000 (B2000)
27

Psalm 27

271

27:1
Mik 7:8
Av David.

Herren är mitt ljus och min räddning,

vem skulle jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv,

vem skulle jag bäva för?

2När de onda kommer emot mig

för att slita mig i stycken,

mina motståndare och fiender,

då skall de själva snava och falla.

3

27:3
Ps 3:7
Om en krigshär hotar mig

känner jag ingen fruktan,

om kriget kommer

är jag ändå trygg.

4

27:4
Ps 26:8+
27:4 söka svar Grundtextens innebörd osäker. Enligt den tolkning som valts är det fråga om ett orakelförfarande genom vilket man sökte kunskap om Guds vilja.Ett enda ber jag Herren om,

detta begär jag:

att få vara i Herrens hus

varje dag i mitt liv

för att se Herrens ljuvlighet

och söka svar i hans tempel.

5

27:5
Ps 31:21
27:5 sin hydda, sitt tält Se not till 15:1. Som gäst åtnjöt man värdens beskydd; det gällde också den som var gäst i Herrens tempel.Ty han gömmer mig i sin hydda

på olyckans dag,

han gömmer mig i sitt tält,

han räddar mig upp på klippan.

6Nu kan jag triumfera

över fienderna omkring mig.

Jag vill offra i hans tält,

offra med segerjubel.

Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

7Hör, Herre, när jag ropar,

visa mig nåd och svara mig.

8

27:8
5~Mos 4:29
Ps 24:6
105:4
27:8 «Sök … hjärta Grundtextens innebörd osäker.»Sök Herren«, manar mitt hjärta.

Dig, o Herre, söker jag.

9

27:9
Ps 13:2+
Dölj inte ditt ansikte för mig,

visa inte bort din tjänare i vrede,

du som varit min hjälpare.

Stöt inte bort mig, överge mig inte,

min Gud, du som räddar mig.

10Om min far och min mor överger mig

skall Herren ta sig an mig.

11

27:11
Ps 5:9+
Visa mig, Herre, din väg!

Led mig på en jämn stig,

jag omges av fiender,

12låt inte mina ovänner sluka mig.

Menedare träder fram,

vittnen i våldets tjänst.

13

27:13
Ps 116:9
142:6
Jes 38:11
27:13 i de levandes land Återkommande uttryck; se 52:7; Jes 38:11; 53:8; Jer 11:19. I senare judisk och kristen tradition har det fått syfta på det eviga livet.Men jag är viss om att möta Herrens godhet

här i de levandes land.

14

27:14
Ps 31:25
Hoppas på Herren!

Var stark, fatta mod

och hoppas på Herren!