Bibel 2000 (B2000)
26

Psalm 26

261Av David.

Herre, skaffa mig rätt,

ty oförvitligt har jag levat.

På Herren förtröstar jag

utan att vackla.

2Granska mig, Herre, och pröva mig,

rannsaka hjärta och njurar!

3Jag har din godhet för ögonen,

och jag lever i din sanning.

4Jag sitter aldrig i lag med lögnare

och sluter mig inte till hycklarna.

5Jag hatar de ondas skara

och sitter inte i lag med gudlösa män.

6Jag sköljer i oskuld mina händer

och går runt ditt altare, Herre,

7jag låter tacksägelsen ljuda

och vittnar om alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning,

den plats där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mig med syndarna,

ge mig inte en mördares död.

10De är redo till lömska brott

och har handen full av mutor.

11Men jag lever oförvitligt.

Befria mig, var barmhärtig!

12Jag står på säker mark.

I tempelskaran prisar jag Herren.