Bibel 2000 (B2000)
25

Psalm 25

251Av David.

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2du min Gud,

jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera!

3Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt.

4Herre, lär mig dina vägar,

visa mig dina stigar.

5Led mig i din sanning, lär mig,

du som är min Gud, min räddare,

ständigt hoppas jag på dig.

6Herre, kom ihåg din barmhärtighet,

den godhet du alltid har visat.

7Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet,

Herre, du som är god.

8Herren är pålitlig och god,

därför visar han syndarna vägen.

9Han leder de ödmjuka rätt,

de ödmjuka lär han sin väg.

10Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

11Herre, min synd är stor,

förlåt den, ditt namn till ära.

12Var och en som fruktar Herren

får veta vilken väg han skall välja.

13Själv får han leva i ro,

och hans barn skall ta landet i arv.

14De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt.

15Min blick är ständigt fäst på Herren,

det är han som löser min fot ur snaran.

16Vänd dig till mig, var barmhärtig,

ty jag är ensam och betryckt.

17Lindra mitt hjärtas plåga,

för mig ut ur mitt trångmål.

18Tänk på mitt lidande och mitt betryck

och förlåt mig alla mina synder.

19Se på mina fiender — så många de är,

så hätska i sitt hat!

20Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig.

21Låt oskuld och redlighet bevara mig,

ty jag hoppas på dig.

22O Gud, befria Israel

från all dess nöd!

26

Psalm 26

261Av David.

Herre, skaffa mig rätt,

ty oförvitligt har jag levat.

På Herren förtröstar jag

utan att vackla.

2Granska mig, Herre, och pröva mig,

rannsaka hjärta och njurar!

3Jag har din godhet för ögonen,

och jag lever i din sanning.

4Jag sitter aldrig i lag med lögnare

och sluter mig inte till hycklarna.

5Jag hatar de ondas skara

och sitter inte i lag med gudlösa män.

6Jag sköljer i oskuld mina händer

och går runt ditt altare, Herre,

7jag låter tacksägelsen ljuda

och vittnar om alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning,

den plats där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mig med syndarna,

ge mig inte en mördares död.

10De är redo till lömska brott

och har handen full av mutor.

11Men jag lever oförvitligt.

Befria mig, var barmhärtig!

12Jag står på säker mark.

I tempelskaran prisar jag Herren.

27

Psalm 27

271Av David.

Herren är mitt ljus och min räddning,

vem skulle jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv,

vem skulle jag bäva för?

2När de onda kommer emot mig

för att slita mig i stycken,

mina motståndare och fiender,

då skall de själva snava och falla.

3Om en krigshär hotar mig

känner jag ingen fruktan,

om kriget kommer

är jag ändå trygg.

4Ett enda ber jag Herren om,

detta begär jag:

att få vara i Herrens hus

varje dag i mitt liv

för att se Herrens ljuvlighet

och söka svar i hans tempel.

5Ty han gömmer mig i sin hydda

på olyckans dag,

han gömmer mig i sitt tält,

han räddar mig upp på klippan.

6Nu kan jag triumfera

över fienderna omkring mig.

Jag vill offra i hans tält,

offra med segerjubel.

Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

7Hör, Herre, när jag ropar,

visa mig nåd och svara mig.

8»Sök Herren«, manar mitt hjärta.

Dig, o Herre, söker jag.

9Dölj inte ditt ansikte för mig,

visa inte bort din tjänare i vrede,

du som varit min hjälpare.

Stöt inte bort mig, överge mig inte,

min Gud, du som räddar mig.

10Om min far och min mor överger mig

skall Herren ta sig an mig.

11Visa mig, Herre, din väg!

Led mig på en jämn stig,

jag omges av fiender,

12låt inte mina ovänner sluka mig.

Menedare träder fram,

vittnen i våldets tjänst.

13Men jag är viss om att möta Herrens godhet

här i de levandes land.

14Hoppas på Herren!

Var stark, fatta mod

och hoppas på Herren!