Bibel 2000 (B2000)
25

Psalm 25

25125 Alfabetiska dikter.Av David.

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2du min Gud,

jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera!

3

25:3
Ps 22:5Jes 49:23
Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt.

4

25:4 f.
Ps 5:925:12+
Herre, lär mig dina vägar,

visa mig dina stigar.

5Led mig i din sanning, lär mig,

du som är min Gud, min räddare,

ständigt hoppas jag på dig.

6

25:6
Ps 103:17
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,

den godhet du alltid har visat.

7

25:7
Job 13:25Ps 79:8Tob 3:3
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet,

Herre, du som är god.

8Herren är pålitlig och god,

därför visar han syndarna vägen.

9Han leder de ödmjuka rätt,

de ödmjuka lär han sin väg.

10

25:10
Ps 103:17
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

11Herre, min synd är stor,

förlåt den, ditt namn till ära.

12

25:12 f.
Ords 20:7+
25:12
Ps 32:8
Jes 48:12
Var och en som fruktar Herren

får veta vilken väg han skall välja.

13

25:13
Ords 2:21
Själv får han leva i ro,

och hans barn skall ta landet i arv.

14De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt.

15

25:15
Ps 31:5
Min blick är ständigt fäst på Herren,

det är han som löser min fot ur snaran.

16Vänd dig till mig, var barmhärtig,

ty jag är ensam och betryckt.

17Lindra mitt hjärtas plåga,

för mig ut ur mitt trångmål.

1825:18 Tänk på Rättelse; i MT börjar versen med »Se på«, samma ord som inleder v. 19. Eftersom psalmen är alfabetisk är detta tydligen en felskrivning: det första ordet i v. 18 bör inte vara detsamma som i v. 19 utan börja på närmast föregående bokstav i det hebreiska alfabetet.Tänk på mitt lidande och mitt betryck

och förlåt mig alla mina synder.

19

25:19
Ps 3:2+
Se på mina fiender – så många de är,

så hätska i sitt hat!

20

25:20
Ps 7:2
16:1
Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig.

21Låt oskuld och redlighet bevara mig,

ty jag hoppas på dig.

2225:22 Denna vers faller utanför psalmens alfabetiska schema (v. 21 börjar med det hebreiska alfabetets sista bokstav). Avvikelsen kan vara en medveten variation av den poetiska formen, antingen ursprunglig eller utförd som ett senare tillägg; jfr 34:23.O Gud, befria Israel

från all dess nöd!