Bibel 2000 (B2000)
24

Psalm 24

241Av David, en psalm.

Jorden är Herrens med allt den rymmer,

världen och alla som bor i den.

2Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen.

3Vem får gå upp till Herrens berg,

vem får gå in i hans tempel?

4Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

som inte håller sig till falska gudar

och aldrig har svurit falskt.

5Han får välsignelse av Herren

och riklig lön av Gud, sin räddare.

6Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

7Portar, öppna er vida!

Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

8Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,

Herren, väldig i strid.

9Portar, öppna er vida!

Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

10Vem är han, ärans konung?

Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung.

25

Psalm 25

251Av David.

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2du min Gud,

jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera!

3Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt.

4Herre, lär mig dina vägar,

visa mig dina stigar.

5Led mig i din sanning, lär mig,

du som är min Gud, min räddare,

ständigt hoppas jag på dig.

6Herre, kom ihåg din barmhärtighet,

den godhet du alltid har visat.

7Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet,

Herre, du som är god.

8Herren är pålitlig och god,

därför visar han syndarna vägen.

9Han leder de ödmjuka rätt,

de ödmjuka lär han sin väg.

10Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

11Herre, min synd är stor,

förlåt den, ditt namn till ära.

12Var och en som fruktar Herren

får veta vilken väg han skall välja.

13Själv får han leva i ro,

och hans barn skall ta landet i arv.

14De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt.

15Min blick är ständigt fäst på Herren,

det är han som löser min fot ur snaran.

16Vänd dig till mig, var barmhärtig,

ty jag är ensam och betryckt.

17Lindra mitt hjärtas plåga,

för mig ut ur mitt trångmål.

18Tänk på mitt lidande och mitt betryck

och förlåt mig alla mina synder.

19Se på mina fiender — så många de är,

så hätska i sitt hat!

20Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig.

21Låt oskuld och redlighet bevara mig,

ty jag hoppas på dig.

22O Gud, befria Israel

från all dess nöd!

26

Psalm 26

261Av David.

Herre, skaffa mig rätt,

ty oförvitligt har jag levat.

På Herren förtröstar jag

utan att vackla.

2Granska mig, Herre, och pröva mig,

rannsaka hjärta och njurar!

3Jag har din godhet för ögonen,

och jag lever i din sanning.

4Jag sitter aldrig i lag med lögnare

och sluter mig inte till hycklarna.

5Jag hatar de ondas skara

och sitter inte i lag med gudlösa män.

6Jag sköljer i oskuld mina händer

och går runt ditt altare, Herre,

7jag låter tacksägelsen ljuda

och vittnar om alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning,

den plats där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mig med syndarna,

ge mig inte en mördares död.

10De är redo till lömska brott

och har handen full av mutor.

11Men jag lever oförvitligt.

Befria mig, var barmhärtig!

12Jag står på säker mark.

I tempelskaran prisar jag Herren.