Bibel 2000 (B2000)
24

Psalm 24

241

24
Ps 15
Jes 33:14–16
24:1 f.
1~Sam 2:8b+
24:1
5~Mos 10:14
Ps 50:12
59:14
83:19
95:4105:7
Judit 9:12
1~Kor 10:26
Av David, en psalm.

Jorden är Herrens med allt den rymmer,

världen och alla som bor i den.

2

24:2
Ps 75:4+
24:2 lagt dess grund i havet Vid skapelsen hade Gud fäst jordskivan på väldiga pelare, nersänkta i urhavet; se t.ex. 1 Sam 2:8; Ps 104:5.Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen.

3

24:3 f.
Jes 52:1+
24:3 Herrens berg Sion, tempelberget i Jerusalem.Vem får gå upp till Herrens berg,

vem får gå in i hans tempel?

4

24:4
Ps 73:1
Matt 5:8
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

som inte håller sig till falska gudar

och aldrig har svurit falskt.

5Han får välsignelse av Herren

och riklig lön av Gud, sin räddare.

6

24:6
Ps 27:8+
24:6 Jakobs Gud Med två hebreiska handskrifter (Text), Septuaginta och Peshitta; MT har »Jakob«.24:6 Efter denna vers liksom efter v. 10 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

7

24:7–10
Ps 47:8
24:7
Ps 118:19Jes 26:2
24:7 Låt ärans konung draga in Psalmen har troligen använts vid festprocessioner upp till templet, då Herrens närvaro kan ha symboliserats av förbundsarken; Ark. Se 4 Mos 10:35 f. Jfr not till 47:6.Portar, öppna er vida!

Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

8Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,

Herren, väldig i strid.

9Portar, öppna er vida!

Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

1024:10 Sebaot.Vem är han, ärans konung?

Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung.