Bibel 2000 (B2000)
22

Psalm 22

22122:1 Se not till 6:1.För körledaren. En psalm av David.

2

22:2 f.
Jes 49:14+
22:2
Matt 27:46
22:2 Början av psalmen citeras i Matteus och Markus skildring av Jesu korsfästelse (Matt 27:46; Mark 15:34). I evangeliernas berättelser om Jesu lidande finns även andra anspelningar på psalmen. Den har, liksom andra lidandespsalmer, i kristen tradition brukat läsas som en profetia om Jesu lidande.Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.

3

22:3
Job 30:20
Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,

jag ropar om natten men finner ingen ro.

4Dock är du den Helige,

till din tron stiger Israels lovsång.

5

22:5 f.
Syr 2:10
På dig förtröstade våra fäder,

de litade på dig, och du kom dem till hjälp.

6De ropade till dig och blev räddade,

de litade på dig, och du svek dem aldrig.

7Men jag är en mask, inte en människa,

hånad och föraktad av envar.

8

22:8
Job 17:6
Ps 69:20
109:25
Klag 2:16
3:14,46
Syr 12:18
Alla som ser mig gör narr av mig,

de hånler och skakar på huvudet:

9

22:9
Matt 27:43
»Han har överlämnat sig åt Herren,

nu får Herren gripa in och rädda honom

– han är ju älskad av Herren.«

10

22:10 f.
Ps 71:6
Du hjälpte mig ut ur min moders liv,

du lät mig vila trygg vid min moders bröst.

11Från min födelsestund är mitt liv i din hand,

alltsedan jag blev till har du varit min Gud.

12

22:12
Ps 35:22
38:2271:12
Dröj inte långt borta, jag är i nöd,

och ingen finns som hjälper mig.

1322:13 Bashan.22:13, 17 Fienderna (se not till 28:3) skildras som hotfulla djur; jfr not till 35:15 ff.Tjurar skockar sig runt mig,

jag är kringränd av bestar från Bashan.

14

22:14 ff.
Job 16:10+
22:14
Ps 17:12+
De spärrar upp sina gap

som rovlystna, rytande lejon.

15Jag rinner bort likt vatten som slås ut,

benen lossnar i min kropp,

mitt hjärta är som vax,

det smälter i mitt bröst.

16Min mun är torr som en lerskärva,

tungan klibbar vid gommen.

Du lägger mig i gravens mull.

1722:17 skrumpnade Det hebreiska ordets betydelse osäker. MT har »som ett lejon«. I de äldsta översättningarna tolkas ordet som ett verb, vars innebörd dock återges på olika sätt: »sarga«, »binda« eller »gräva« (i den tidiga kristna kyrkan fattat som »genomborra«; versen citeras inte i NT). Tolkningen »skrumpna« har språkligt stöd i ackadiskan (Mesopotamien) och syriskan och ger en god parallell till beskrivningen i v. 18.Hundar samlas runt mig,

jag omringas av en hord av våldsmän.

Händer och fötter är skrumpnade,

18jag kan räkna varje ben i min kropp.

De står där och stirrar på mig,

19de delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder.

20Men du, Herre, dröj inte långt borta,

du min styrka, skynda till min hjälp!

21Rädda mig undan svärdet,

mitt liv ur hundarnas våld!

22

22:22
Ps 17:12+
Rädda mig ur lejonets gap,

mitt arma liv undan vildoxens horn!

23

22:23
Ps 22:26
26:12
35:18
40:1068:27
107:32
109:30
111:1
Heb 2:12
22:23, 26 tempelskaran En beteckning för Israels folk samlat till gudstjänst.Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,

i tempelskaran skall jag prisa dig.

24Ni som fruktar Herren, prisa honom,

ära honom, Jakobs ätt,

bäva för honom, Israels ätt!

25Ty han föraktade inte den svage

och vände inte ryggen åt hans nöd,

han dolde inte sitt ansikte

utan hörde hans rop om hjälp.

26

22:26
Ps 22:23+
Du är källan till min lovsång

i den stora tempelskaran.

Inför dem som fruktar Herren

får jag frambära de offer jag lovat.

27

22:27
Ps 69:33
22:27 äta och bli mätta Syftar i första hand på offermåltiden.De betryckta får äta och bli mätta,

de som sökt sig till Herren får prisa honom.

– Må ni alltid vara fyllda av livsmod.

28

22:28
Sef 2:11
Upp 15:4
Hela jorden skall minnas vad som skett

och vända om till Herren,

alla folk och stammar skall tillbe inför honom.

29

22:29
Ps 47:8
Ty kungamakten är Herrens,

han härskar över folken.

3022:30 f. Texten rekonstruerad, delvis med stöd av Septuaginta; MT skadad.22:30 sover i mullen Se not till 6:6.De som sover i mullen kan inte hylla honom,

de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.

Men jag lever för honom,

31

22:31
Ps 102:19
och mina barn skall tjäna honom.

De skall vittna för nya släktled om Herren,

32förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten,

ty han grep in.