Bibel 2000 (B2000)
19

Psalm 19

191För körledaren. En psalm av David.

2Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk.

3Dag talar till dag därom

och natt undervisar natt.

4Det är inte tal, det är inte ljud,

deras röster kan inte höras,

5men över hela jorden når de ut,

till världens ände deras ord.

Där har han rest ett tält åt solen,

6den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,

en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.

7Den stiger vid himlens ena ände

och når i sitt kretslopp den andra.

Ingenting är gömt för dess glöd.

8Herrens lag är utan brist,

den ger liv på nytt.

Herrens lära är sann,

den gör den oerfarne vis.

9Herrens påbud är rätta,

de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara,

de gör blicken ljus.

10Herrens ord är rena,

de skall alltid bestå.

Herrens stadgar är sanna,

de är alla rättfärdiga,

11mer åtråvärda än guld,

än rent guld i mängd,

och sötare än honung,

än självrunnen honung.

12Genom dem blir din tjänare varnad,

att följa dem ger riklig lön.

13Vem känner sina fel?

Fria mig från synder jag inte vet om,

14men hindra mig också från öppet trots,

låt det inte få makt över mig!

Då är jag utan brist

och fri från svåra synder.

15Ta i nåd emot mina ord,

mitt hjärtas bön till dig,

Herre, min klippa, min hjälpare.

20

Psalm 20

201För körledaren. En psalm av David.

2Må Herren svara dig på nödens dag,

må Jakobs Guds namn bli ditt värn.

3Må han sända dig hjälp från templet

och stödja dig från Sion.

4Må han minnas dina matoffer,

må han ta emot dina brännoffer.

5Må han ge dig vad du önskar

och låta dina planer lyckas.

6Då skall vi jubla över din seger

och triumfera i vår Guds namn.

Må Herren ge dig allt du ber om.

7Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde.

Han svarar honom från sin heliga himmel

och räddar med sin starka hand.

8Andra litar till vagnar och hästar,

men vi litar till Herrens, vår Guds, namn.

9De segnar ner och faller,

vi reser oss, vi håller stånd.

10Herre, ge seger åt kungen,

svara oss då vi ropar!

21

Psalm 21

211För körledaren. En psalm av David.

2Herre, kungen gläds åt din styrka,

han jublar över din hjälp.

3Vad han önskar ger du honom,

du vägrar ej det han ber om.

4Du kommer till honom med goda gåvor,

du sätter på hans huvud en krona av guld.

5Han ber dig om liv och du ger det,

oändligt många levnadsår.

6Din hjälp gör hans ära stor,

du skänker honom prakt och glans.

7Du ger honom välsignelser för evigt,

bereder honom glädje inför dig.

8Ty kungen förtröstar på Herren,

med den Högstes nåd står han säker.

9Din hand når alla dina fiender,

din starka arm når dem som hatar dig.

10Du sätter dem som i en brinnande ugn

när du visar dig.

Herren förtär dem i sin vrede,

elden slukar dem.

11Deras avkomma utplånar du från jorden,

deras barn från människors ätt.

12De ville tillfoga dig ont,

de smidde planer, men förgäves.

13Du driver dem på flykten,

du siktar på dem med din båge.

14Herre, visa din höghet och styrka,

vi vill hylla din makt med sång och spel.