Bibel 2000 (B2000)
20

Psalm 20

201För körledaren. En psalm av David.

2Må Herren svara dig på nödens dag,

må Jakobs Guds namn bli ditt värn.

3Må han sända dig hjälp från templet

och stödja dig från Sion.

4Må han minnas dina matoffer,

må han ta emot dina brännoffer.

5Må han ge dig vad du önskar

och låta dina planer lyckas.

6Då skall vi jubla över din seger

och triumfera i vår Guds namn.

Må Herren ge dig allt du ber om.

7Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde.

Han svarar honom från sin heliga himmel

och räddar med sin starka hand.

8Andra litar till vagnar och hästar,

men vi litar till Herrens, vår Guds, namn.

9De segnar ner och faller,

vi reser oss, vi håller stånd.

10Herre, ge seger åt kungen,

svara oss då vi ropar!