Bibel 2000 (B2000)
2

Psalm 2

21

2
Jes 55:4
2:1 f.
Apg 4:25
2:1 Varför är folken i uppror Psalmen har troligen använts vid den israelitiske kungens tronbestigning; jfr v. 7 med not. I inledningen tecknas ett uppror bland lydfolken. Den israelitiske kungen förutsätts ha världsherravälde; sådana anspråk ingick traditionellt i främreorientaliska kungaritual oberoende av faktiska förhållanden. – Psalmens ord om kungen tillämpas på åtskilliga ställen i NT på Kristus; se t.ex. Apg 4:25 f.; Heb 1:5; 5:5; Upp 2:26 f.Varför är folken i uppror,

varför detta gagnlösa mummel?

22:2 Smord.Jordens kungar reser sig

och furstarna gaddar sig samman

mot Herren och hans smorde.

3»Vi sliter sönder deras band

och kastar av oss deras bojor!«

4

2:4
Ps 37:13
59:9
Han som tronar i himlen ler,

Herren ser på dem med löje.

5Nu talar han till dem i vrede,

han skrämmer dem i sin harm:

6»Jag har invigt min konung

på Sion, mitt heliga berg.«

7

2:7
2~Sam 7:14
Ps 89:27Heb 1:5+
2:7 Jag vill berätta Här talar kungen.2:7 Du är min son Adoptionsformel som anger att den nye israelitiske kungen är den himmelske konungens rättmätige ställföreträdare; jfr 2 Sam 7:14.Jag vill berätta vad Herren bestämt.

Han sade till mig: »Du är min son,

jag har fött dig i dag.

8

2:8 f.
Upp 2:26
Be mig, så ger jag dig folken som arv

och hela jorden som egendom.

9

2:9
Ps 68:22
Du skall krossa dem med en spira av järn,

slå sönder dem som lerkärl.«

10

2:10
Vish 6:1
Konungar, besinna er,

ta varning, ni jordens härskare!

112:11 hylla honom i bävan Ordagrant »kyss hans fötter i bävan«. Rättelse; MT skadad.Tjäna Herren i fruktan,

hylla honom i bävan!

12Annars vredgas han och ni går under,

ty hans vrede kan lätt blossa upp.

Lyckliga de som flyr till honom.