Bibel 2000 (B2000)
1

FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

11Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndares väg

eller sitter bland hädare

2utan har sin lust i Herrens lag

och läser den dag och natt.

3Han är som ett träd

planterat nära vatten —

det bär sin frukt i rätt tid,

aldrig vissnar bladen.

Allt vad han gör går väl.

4Inte så med de gudlösa —

de liknar agnar som vinden för bort.

5Därför döms de gudlösa där rätten råder

och syndarna i de rättfärdigas krets.

6Herren är med på de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg leder till intet.

2

Psalm 2

21Varför är folken i uppror,

varför detta gagnlösa mummel?

2Jordens kungar reser sig

och furstarna gaddar sig samman

mot Herren och hans smorde.

3»Vi sliter sönder deras band

och kastar av oss deras bojor!«

4Han som tronar i himlen ler,

Herren ser på dem med löje.

5Nu talar han till dem i vrede,

han skrämmer dem i sin harm:

6»Jag har invigt min konung

på Sion, mitt heliga berg.«

7Jag vill berätta vad Herren bestämt.

Han sade till mig: »Du är min son,

jag har fött dig i dag.

8Be mig, så ger jag dig folken som arv

och hela jorden som egendom.

9Du skall krossa dem med en spira av järn,

slå sönder dem som lerkärl.«

10Konungar, besinna er,

ta varning, ni jordens härskare!

11Tjäna Herren i fruktan,

hylla honom i bävan!

12Annars vredgas han och ni går under,

ty hans vrede kan lätt blossa upp.

Lyckliga de som flyr till honom.

3

Psalm 3

31En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2Herre, mina fiender är många!

Många reser sig mot mig.

3Många säger om mig:

»Han får ingen hjälp av Gud.«

4Men du, Herre, är min sköld och min ära,

du är den som ger mig seger.

5Jag ropar högt till Herren,

och han svarar från sitt heliga berg.

6Jag lade mig ner, jag sov,

jag vaknade — Herren stöder mig.

7Jag fruktar ej för de tiotusen,

som ansätter mig från alla håll.

8Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!

Du slår mina fiender på käken,

du krossar de gudlösas tänder.

9Hjälpen kommer från Herren.

Ge välsignelse åt ditt folk!