Bibel 2000 (B2000)
17

Psalm 17

171En bön av David.

Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop!

Lyssna till min bön, jag talar utan svek!

2Av dig väntar jag min rätt,

dina ögon ser vad som är sant.

3Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om natten,

du granskar mig men finner inget brott.

Inget ont kom över mina läppar

4trots allt vad människor gjorde.

Vid de ord du talat höll jag fast,

från budens stigar 5vek jag aldrig,

jag gick din väg utan att snubbla.

6Jag ropar och du svarar mig, Gud.

Lyssna på mig, hör mina ord,

7visa din underbara trofasthet,

du som med din starka hand

räddar dem som söker skydd hos dig

undan sina fiender.

8Bevara mig som din ögonsten,

göm mig i dina vingars skugga

9för de gudlösa som ansätter mig,

mina dödsfiender som omringar mig!

10De är förstockade,

de tar stora ord i sin mun.

11Jag hör deras steg omkring mig,

de är ute efter att slå mig till marken.

12De liknar lejonet, redo att riva,

en best som ligger på lur.

13Herre, grip in! Ryck fram mot de onda!

Fäll dem, rädda mitt liv med ditt svärd!

14Herre, döda dem med din hand,

gör slut på dem, på deras andel i livet!

Men dina skyddslingar mättar du,

deras barn får vad de behöver

och lämnar kvar åt sina barn.

15Frikänd skall jag se ditt ansikte

och mättas av din åsyn när jag vaknar.

18

Psalm 18

181För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul.

2Jag har dig kär, Herre, min styrka,

3Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt,

min sköld och mitt starka värn, min fristad.

4Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender.

5Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig.

6Dödsrikets snaror omgav mig,

framför mig väntade dödens fällor.

7I min förtvivlan klagade jag för Herren,

ropade jag till min Gud,

och han hörde min röst i sitt tempel,

mitt rop nådde fram till hans öra.

8Då skakade jorden och skälvde,

bergens grundvalar darrade,

vacklade under hans vrede.

9Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans mun förtärande eld.

Han sprutade glöd och brand.

10Himlen vek han undan och steg ner

med töcknet under sina fötter.

11Han red på keruben, han flög,

han svävade fram på vindens vingar.

12Han dolde sig inne i mörkrets tält,

i molnens fuktiga massor.

13I glansen kring honom

for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder.

14Herren dundrade i himlen,

den Högste lät höra sin röst.

15Han sköt sina pilar vida omkring,

han sände ljungande blixtar.

16Havets bädd kom i dagen

och jordens grundvalar blottades

för ditt rytande, Herre,

för din vredes stormvind.

17Från höjden fattade han min hand

och drog mig upp ur djupa vatten.

18Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag.

19De anföll mig på min olyckas dag,

men Herren kom till min hjälp.

20Han förde mig ut i frihet,

han räddade mig, ty han älskar mig.

21Herren lönade min rättfärdighet,

mitt rena och skuldlösa liv,

22ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud.

23Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar.

24Fläckfri var jag inför honom,

jag vaktade mig för att synda.

25Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom.

26Mot den trogne är du trofast,

du är redlig mot den redlige.

27Den rene möter du med renhet,

den svekfulle med list.

28Du upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du.

29Du låter min lampa lysa,

Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

30Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen.

31Guds väg är utan brist,

Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr till honom.

32Vem är Gud utom Herren,

vem är en klippa utom vår Gud?

33Gud rustar mig med styrka,

så att jag vandrar den rätta vägen.

34Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotfäste på bergen.

35Han lär mig krigets hantverk,

lär mig spänna kopparbågen.

36Du gav mig din räddande sköld,

du stödde mig med din starka hand.

Du hörde min bön och min makt blev stor.

37Du gjorde vägen fri framför mig

och gav stadga åt mina steg.

38Jag förföljde mina fiender och hann upp dem,

jag vände inte förrän jag förintat dem.

39Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig,

de låg där under mina fötter.

40Du rustade mig med styrka för striden

och tvang angriparna på knä inför mig.

41Mina fiender drev du på flykten,

deras motstånd kunde jag krossa.

42De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte.

43Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan.

44Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken,

okända folkslag blev mina tjänare.

45De lydde min minsta vink,

främlingar kröp för mig.

46Främlingar bleknade

och kom darrande ut ur sina fästen.

47Herren lever! Lovad vare han, min klippa,

och upphöjd min Gud, min räddare,

48han som ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!

49Du låter mig undslippa fienden,

du rycker mig undan angriparen

och räddar mig från våldsmän.

50Därför tackar jag dig, Herre, bland folken

och lovsjunger ditt namn.

51Stora segrar skänker Herren åt sin konung,

han handlar trofast mot sin smorde,

mot David och hans ätt för evigt.

19

Psalm 19

191För körledaren. En psalm av David.

2Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk.

3Dag talar till dag därom

och natt undervisar natt.

4Det är inte tal, det är inte ljud,

deras röster kan inte höras,

5men över hela jorden når de ut,

till världens ände deras ord.

Där har han rest ett tält åt solen,

6den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,

en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.

7Den stiger vid himlens ena ände

och når i sitt kretslopp den andra.

Ingenting är gömt för dess glöd.

8Herrens lag är utan brist,

den ger liv på nytt.

Herrens lära är sann,

den gör den oerfarne vis.

9Herrens påbud är rätta,

de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara,

de gör blicken ljus.

10Herrens ord är rena,

de skall alltid bestå.

Herrens stadgar är sanna,

de är alla rättfärdiga,

11mer åtråvärda än guld,

än rent guld i mängd,

och sötare än honung,

än självrunnen honung.

12Genom dem blir din tjänare varnad,

att följa dem ger riklig lön.

13Vem känner sina fel?

Fria mig från synder jag inte vet om,

14men hindra mig också från öppet trots,

låt det inte få makt över mig!

Då är jag utan brist

och fri från svåra synder.

15Ta i nåd emot mina ord,

mitt hjärtas bön till dig,

Herre, min klippa, min hjälpare.