Bibel 2000 (B2000)
18

Psalm 18

181

18
2~Sam 22
18 Psalmen är med små undantag identisk med 2 Sam 22.För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul.

2Jag har dig kär, Herre, min styrka,

3

18:3
1~Mos 15:1
5~Mos 32:18
Ps 3:4
9:10
18:31
19:15
28:7
31:362:3,7
71:3
78:35
92:16
94:22
95:1
144:1Syr 34:19
Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt,

min sköld och mitt starka värn, min fristad.

418:4 Till Herren, den högtlovade, ropade jag Grundtextens innebörd osäker.Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender.

5

18:5 f.
2~Sam 22:5–7
Ps 116:3
Klag 3:55Jon 2:6
18:5 bränningar, stormflod De stora vattenmassorna, kaosvattnet, är i GT också en bild för döden och allt slags lidande och nöd; jfr 32:6; Jon 2:4 med not.Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig.

6Dödsrikets snaror omgav mig,

framför mig väntade dödens fällor.

7I min förtvivlan klagade jag för Herren,

ropade jag till min Gud,

och han hörde min röst i sitt tempel,

mitt rop nådde fram till hans öra.

8

18:8
Ps 68:9
77:19
97:4Am 8:8
9:5
Mik 1:4
Nah 1:5
Hab 3:6
Då skakade jorden och skälvde,

bergens grundvalar darrade,

vacklade under hans vrede.

9

18:9
2~Mos 19:18
Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans mun förtärande eld.

Han sprutade glöd och brand.

10

18:10 ff.
Ps 68:5+
Himlen vek han undan och steg ner

med töcknet under sina fötter.

1118:11 Kerub.Han red på keruben, han flög,

han svävade fram på vindens vingar.

12

18:12
Ps 97:2
Han dolde sig inne i mörkrets tält,

i molnens fuktiga massor.

13I glansen kring honom

for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder.

14

18:14
Ps 29:3
18:14 Högst.Herren dundrade i himlen,

den Högste lät höra sin röst.

15Han sköt sina pilar vida omkring,

han sände ljungande blixtar.

16Havets bädd kom i dagen

och jordens grundvalar blottades

för ditt rytande, Herre,

för din vredes stormvind.

17Från höjden fattade han min hand

och drog mig upp ur djupa vatten.

18Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag.

19De anföll mig på min olyckas dag,

men Herren kom till min hjälp.

20

18:20
Ps 31:9
118:5
Han förde mig ut i frihet,

han räddade mig, ty han älskar mig.

21Herren lönade min rättfärdighet,

mitt rena och skuldlösa liv,

22ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud.

23Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar.

24Fläckfri var jag inför honom,

jag vaktade mig för att synda.

25Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom.

26Mot den trogne är du trofast,

du är redlig mot den redlige.

27Den rene möter du med renhet,

den svekfulle med list.

28

18:28
Job 22:29
Ords 11:2Luk 14:11+
Du upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du.

29Du låter min lampa lysa,

Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

30Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen.

31

18:31
2~Sam 22:31
Ords 30:5
Ps 12:7
119:140
Guds väg är utan brist,

Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr till honom.

32

18:32
Jes 41:21–29+
Vem är Gud utom Herren,

vem är en klippa utom vår Gud?

33Gud rustar mig med styrka,

så att jag vandrar den rätta vägen.

34

18:34
Hab 3:19
Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotfäste på bergen.

35

18:35 f.
Ps 144:1
18:35 kopparbågen Troligen en båge med beslag av koppar.Han lär mig krigets hantverk,

lär mig spänna kopparbågen.

36Du gav mig din räddande sköld,

du stödde mig med din starka hand.

Du hörde min bön och min makt blev stor.

37Du gjorde vägen fri framför mig

och gav stadga åt mina steg.

38Jag förföljde mina fiender och hann upp dem,

jag vände inte förrän jag förintat dem.

39Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig,

de låg där under mina fötter.

40Du rustade mig med styrka för striden

och tvang angriparna på knä inför mig.

41Mina fiender drev du på flykten,

deras motstånd kunde jag krossa.

42

18:42
Ords 1:28+
De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte.

43Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan.

44Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken,

okända folkslag blev mina tjänare.

45De lydde min minsta vink,

främlingar kröp för mig.

46

18:46
Mik 7:17
18:46 och kom … fästen Grundtextens innebörd osäker.Främlingar bleknade

och kom darrande ut ur sina fästen.

47Herren lever! Lovad vare han, min klippa,

och upphöjd min Gud, min räddare,

48han som ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!

49Du låter mig undslippa fienden,

du rycker mig undan angriparen

och räddar mig från våldsmän.

50

18:50
Rom 15:9+
Därför tackar jag dig, Herre, bland folken

och lovsjunger ditt namn.

51

18:51
2~Sam 7:11Ps 20:7
28:8
Stora segrar skänker Herren åt sin konung,

han handlar trofast mot sin smorde,

mot David och hans ätt för evigt.