Bibel 2000 (B2000)
15

Psalm 15

151En psalm av David.

Herre, vem får gästa ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?

2Den som lever oförvitligt och gör det rätta

och är sann i tal och tanke.

3Den som inte går med förtal,

inte vållar sin nästa skada

och inte smädar sin granne.

4Den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

5Den som inte ger lån mot ränta

och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.

16

Psalm 16

161Ett kväde av David.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.

2Jag säger till Herren: Min härskare,

mitt högsta goda är du.

Usla är de 3som hålls heliga i landet,

dessa väldiga vill jag inte veta av.

4Låt dem ha så många beläten de vill,

de som åtrår andra gudar —

jag tar inte del i blodsoffren åt dem,

jag tar inte deras namn i min mun.

5Herren är min andel, min bägare.

Du bestämmer mitt öde.

6En ljuvlig lott har tillfallit mig,

ja, min arvedel finner jag skön.

7Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,

mitt inre förmanar mig om natten.

8Jag har alltid Herren inför mig,

när han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför gläds mitt hjärta och jublar,

min kropp är i trygghet,

10ty du lämnar mig inte åt dödsriket,

du låter inte din trogne se graven.

11Du visar mig vägen till liv,

hos dig finns glädjens fullhet,

ständig ljuvlighet i din högra hand.

17

Psalm 17

171En bön av David.

Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop!

Lyssna till min bön, jag talar utan svek!

2Av dig väntar jag min rätt,

dina ögon ser vad som är sant.

3Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om natten,

du granskar mig men finner inget brott.

Inget ont kom över mina läppar

4trots allt vad människor gjorde.

Vid de ord du talat höll jag fast,

från budens stigar 5vek jag aldrig,

jag gick din väg utan att snubbla.

6Jag ropar och du svarar mig, Gud.

Lyssna på mig, hör mina ord,

7visa din underbara trofasthet,

du som med din starka hand

räddar dem som söker skydd hos dig

undan sina fiender.

8Bevara mig som din ögonsten,

göm mig i dina vingars skugga

9för de gudlösa som ansätter mig,

mina dödsfiender som omringar mig!

10De är förstockade,

de tar stora ord i sin mun.

11Jag hör deras steg omkring mig,

de är ute efter att slå mig till marken.

12De liknar lejonet, redo att riva,

en best som ligger på lur.

13Herre, grip in! Ryck fram mot de onda!

Fäll dem, rädda mitt liv med ditt svärd!

14Herre, döda dem med din hand,

gör slut på dem, på deras andel i livet!

Men dina skyddslingar mättar du,

deras barn får vad de behöver

och lämnar kvar åt sina barn.

15Frikänd skall jag se ditt ansikte

och mättas av din åsyn när jag vaknar.