Bibel 2000 (B2000)
150

Psalm 150

1501150 Psalmen är en avslutning av Psaltarens femte bok och därmed av hela Psaltaren; jfr not till 41:14.Halleluja!

Prisa Gud i hans helgedom,

prisa honom i hans höga himmel.

2Prisa honom för hans mäktiga gärningar,

prisa honom för hans väldiga storhet.

3150:3 ff. hornstötar … cymbaler I Psaltaren nämns olika slag av blås-, sträng- och slaginstrument som användes av tempelmusikerna i Jerusalems tempel och i viss mån även i andra sammanhang. Namnen återges på ett sätt som ger en föreställning om typerna av instrument: horn (47:6; 81:4; 98:6; 150:3), trumpet (98:6), flöjt (150:4), lyra (33:2; 43:4; 49:5; 57:9; 71:22; 81:3; 92:4; 98:5; 108:3; 137:2; 147:7; 149:3; 150:3), harpa (57:9; 71:22; 81:3; 108:3; 150:3), tiosträngad harpa (33:2; 92:4; 144:9), tamburin (68:26; 81:3; 149:3; 150:4), cymbal (150:5); i flera fall råder viss osäkerhet om den exakta betydelsen.Prisa honom med hornstötar,

prisa honom med harpa och lyra,

4

150:4
Ps 149:3+
prisa honom med tamburin och dans,

prisa honom med strängaspel och flöjt,

5prisa honom med klingande cymbaler,

prisa honom med jublande cymbaler.

6150:6 I Septuaginta finns efter Ps 150 ytterligare en psalm, som brukar kallas Ps 151. Den handlar om hur David blev utvald av Gud till kung och om hur han kämpade mot Goljat. Delar av texten har bevarats på hebreiska i Dödahavsrullarna från Qumran. I vissa traditioner har den räknats till GT:s apokryfa eller deuterokanoniska skrifter.Allt som lever och andas skall prisa Herren.

Halleluja!