Bibel 2000 (B2000)
14

Psalm 14

141För körledaren. Av David.

Dårarna tänker: »Det finns ingen Gud.«

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

2Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

3Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

4Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Herren?

5Så drabbas de av skräck,

ty Gud är hos de rättfärdiga.

6Era onda anslag mot den svage

skall göras om intet,

ty Herren är hans tillflykt.

7O att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren vänder sitt folks öde,

då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!

15

Psalm 15

151En psalm av David.

Herre, vem får gästa ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?

2Den som lever oförvitligt och gör det rätta

och är sann i tal och tanke.

3Den som inte går med förtal,

inte vållar sin nästa skada

och inte smädar sin granne.

4Den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

5Den som inte ger lån mot ränta

och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.

16

Psalm 16

161Ett kväde av David.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.

2Jag säger till Herren: Min härskare,

mitt högsta goda är du.

Usla är de 3som hålls heliga i landet,

dessa väldiga vill jag inte veta av.

4Låt dem ha så många beläten de vill,

de som åtrår andra gudar —

jag tar inte del i blodsoffren åt dem,

jag tar inte deras namn i min mun.

5Herren är min andel, min bägare.

Du bestämmer mitt öde.

6En ljuvlig lott har tillfallit mig,

ja, min arvedel finner jag skön.

7Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,

mitt inre förmanar mig om natten.

8Jag har alltid Herren inför mig,

när han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför gläds mitt hjärta och jublar,

min kropp är i trygghet,

10ty du lämnar mig inte åt dödsriket,

du låter inte din trogne se graven.

11Du visar mig vägen till liv,

hos dig finns glädjens fullhet,

ständig ljuvlighet i din högra hand.