Bibel 2000 (B2000)
15

Psalm 15

151

15
Ps 24
Jes 33:14–16
52:1+
15:1
Ps 23:6
27:4
15 Psalmen har troligen använts vid festprocessioner upp till templet, då den sjungits växelvis mellan de besökande och någon tempelfunktionär; jfr även Ps 24.15:1 ditt tält Beteckning för templet i Jerusalem. Termen för »tält« kan ha den allmänna betydelsen «boning«. Kanske kan den också anknyta till traditioner om tälthelgedomen i öknen; se 2 Mos 25:1–9.En psalm av David.

Herre, vem får gästa ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?

2Den som lever oförvitligt och gör det rätta

och är sann i tal och tanke.

3

15:3
3~Mos 19:16
Ps 101:5
Den som inte går med förtal,

inte vållar sin nästa skada

och inte smädar sin granne.

4Den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

5

15:5
2~Mos 22:2523:8
5~Mos 16:19
15:5 inte ger lån mot ränta Lån mot ränta förbjuds i 2 Mos 22:25; 3 Mos 25:36 men var inte ovanliga i Israels omvärld.Den som inte ger lån mot ränta

och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.